Doanh nghiệp
 • Nhà hàng Thiên Hồng Phát
 • AP
 • ANA
 • Transportation
 • TD Group
 • VanMinh
Chi nhánh công ty cổ phần thương mại đầu tư và xây dựng Hải Phòng - Trung tâm đồng hồ thiết bị văn phòng

Chi nhánh công ty cổ phần thương mại đầu tư và xây dựng Hải Phòng - Trung tâm đồng hồ thiết bị văn phòng

Số 164 Đường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng
031.3838687
Giới thiệu
Kinh doanh thương mại tổng hợp. Mua bán lắp ráp
Thông tin
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Và Xây Dựng Hải Phòng - Trung Tâm Đồng Hồ - Thiết Bị Văn
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Và Xây Dựng Hải Phòng - Trung Tâm Đồng Hồ - Thiết Bị Văn
Cổ phần
0200129748-008
-
HOạT ĐộNG DịCH Vụ KHáC
Lĩnh vực kinh doanh
Kinh doanh đồng hồ
Sản phẩm & Dịch vụ
Maps
Tìm kiếm doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp
Quận / Huyện
Loại doanh nghiệp
Nghề nghiệp
 • EEG
 • HP Trade
 • Vietrans SaiGon
 • Xi măng Hải Phòng
 • DAP
 • Vinashin
 • Apollo
 • Hoang Long Hotel