Tham dự Đoàn giao dịch thương mại tại Hoa Kỳ

Thứ năm, ngày 20/02/2020 - 09:00 sáng

Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 3837/QĐ-BCT ngày 25/12/2019, Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quann hữu quan của Việt Nam và Hoa Kỳ tổ chức "Đoàn Giao dịch thương mại tại Hoa Kỳ" (thông tin đính kèm).

Thời hạn đăng ký tham gia: Thứ 3 ngày 10/3/2020.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

- Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương, tầng 7, 20 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Bùi Thu Thủy (ĐT: 0904.413.575) hoặc Nguyễn Phương Trang (ĐT: 0936.760.000)

Email: thuybt@vietrade.gov.vn hoặc ketnoigiaothuong@gmail.com

- Sở Công thương Hải Phòng, số 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Phòng Quản lý đầu tư và hợp tác quốc tế, người liên hệ: Nguyễn Hải Hà (ĐT: 0984.944.099/0225.370.1152)


Tài liệu đính kèm: Tải về