V/v hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới

Thứ năm, ngày 20/02/2020 - 09:12 sáng

Kính gửi: các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Sở Công Thương Hải Phòng thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố theo Công văn số 991/UBND-CT ngày 17/02/2020 về hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Thông báo tới các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau (công văn đính kèm).

Mọi phản ánh đề nghị gửi về: Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế, Sở Công Thương Hải Phòng;

Địa chỉ: Số 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

Số ĐT: 0225.395.1056

Cán bộ đầu mối: Đ/c Vũ Ngọc Hiếu


Tài liệu đính kèm: Tải về