Xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019

Nguyễn Thị Huyền Trang
Thứ năm, ngày 26/03/2020 - 12:16 chiều

Kính gửi: Các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu trên địa bàn thành phố

Nhằm giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam với đối tác nước ngoài, mở rộng tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Bộ Công Thương tổ chức xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019, đây là hoạt động trong Chương trình Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín đã được thực hiện những năm qua.

Sở Công thương Hải Phòng thông báo tới các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu trên địa bàn thành phố, căn cứ vào tiêu chí xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín, hoàn thiện hồ sơ theo mẫu đính kèm và gửi về Sở Công Thương Hải Phòng trước ngày 20/4/2020.


Tài liệu đính kèm: Tải về