Thông tư 41/2018/TT-BCT về kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

Thông tư 41/2018/TT-BCT về kinh doanh tạm nhập, tái xuất.

Đồng Cầm - HPE
Thứ tư, ngày 05/12/2018 - 10:40 sáng

Triển khai thực hiện chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 17/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Ngày 06/11/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BCT quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/12/2018 đến hết ngày 31/12/2019. Theo đó, việc kinh doanh tạm nhập, tái xuất các mặt hàng phế liệu trong danh mục phế liệu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này sẽ không được thực hiện kể từ ngày 20/12/2018.

Sở Công Thương Hải Phòng thông báo để các thương nhân kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng phế liệu trên địa bàn được biết và có kế hoạch điều chỉnh hoạt động kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật, tránh rủi ro, thiệt hại phát sinh và không để xảy ra tình hịnh ách tắc hàng hóa phế liệu tạm nhập, taias xuất khi Thông tư số 41/2018/TT-BCT có hiệu lực thi hành.