Nghị định về TMĐT
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong TMĐT
Chương trình phát triển TMĐT quốc gia 2014 - 2020
Sàn giao dịch thương mại điện tử B2B Hải Phòng
Danh mục

Loại phản ánh:  Kinh doanh, tiếp thị cho dịch vụ thương mại điện tử theo hình thức đa cấp 

Mô tả: Tổ chức mạng lưới kinh doanh, tiếp thị cho dịch vụ thương mại điện tử, trong đó mỗi người tham gia phải đóng một khoản tiền ban đầu để mua dịch vụ và nhận được tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc vận động người khác tham gia mạng lưới.