Doanh nghiệp
 • Sơn tàu Biển
  Sơn tàu Biển (16/12/2012)
  Sơn tàu biển là sản phẩm mũi nhọn của Công ty CP Sơn Hải Phòng trên cơ sở liên doanh với hãng Chugoku Marine Paints (CMP)  
 • Tàu chở khí Ethylene tên EXCALIBUR
  Tổng công ty Công nghiệp Tàu Thủy Bạch Đằng - Tàu chở khí Ethylene tên EXCALIBUR của Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Bạch Đằng là một trong 60 sản phẩm trọng điểm Tập đoàn CNTT Việt Nam đã ...
 • Tàu hàng tổng hợp vỏ kép trọng tải 34.000 DWT
  Tổng công ty Công nghiệp Tàu Thủy Phà Rừng - Tàu hàng tổng hợp vỏ kép  trọng tải 34.000 DWT Tàu được thiết kế kỹ thuật bởi CarlBro a/s (Đan Mạch), và thiết kế công nghệ của Shanghai Hengar Ship ...