Doanh nghiệp
  • Công ty Xi măng Hải Phòng
    Ngày 25/12/1899, trên vùng đất ngã ba Sông Cấm của Hải Phòng, một NM sản xuất xi măng - với sản phẩm mang thương hiệu: xi măng Con Rồng - đã được khởi công. Là NM xi măng đầu tiên của xứ Đông ...