Doanh nghiệp
  • Khu du lịch Biển Đồ Sơn
    Đồ Sơn là một bán đảo do dãy núi Rồng vươn dài ra biển, với hàng chục đỉnh núi cao từ 25 đến 130m, không khí luôn trong lành mát mẻ.