Doanh nghiệp
  • Cảng Hải An
    Cảng Hải An (18/03/2015)
    Công ty TNHH Cảng Hải An được thành lập ngày 27/10/2010 theo Giấy chứng nhận đầu tư số 0201126468 do Sở kế hoạch đầu tư - thành phố Hải Phòng cấp. Cảng Hải An là một trong những công ty hàng ...