Danh mục

Công bố toàn văn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Đàm phán thương mại quốc tế, Bởi: Nguyễn Thị Trang - 11/11/2015 08:02
Từ: 05/11/2015 Đến: 05/11/2015

Chi tiết:

- Các đơn vị tham gia : 12 quốc gia gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam.

- Đơn vị công bố toàn văn Hiệp định TPP : New Zealand (nước được giao nhiệm vụ lưu chiểu văn kiện của Hiệp định).

- Thời gian công bố : Chiều ngày 5 tháng 11 (giờ Hà Nội).

- Nội dung: Công bố toàn văn Hiệp định TPP (bản tiếng Anh).