Một số thống kê về tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp tại Việt Nam năm 2015

Một số thống kê về tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp tại Việt Nam năm 2015

Nguồn: Tổng hợp
Thứ hai, ngày 25/04/2016 - 10:39 sáng

Theo Báo cáo thương mại điện tử năm 2015 của Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (TMĐT và CNTT), Bộ Công Thương vừa công bố sau kết quả khảo sát 4.751 doanh nghiệp trên cả nước, trong năm 2015 100% doanh nghiệp có trang bị máy tính để bàn và máy tính xách tay. Tỷ lệ doanh nghiệp trang bị máy tính bảng có xu hướng tăng từ 45% năm 2014 lên 50% năm 2015.

Hiện nay hai phần mềm được sử dụng nhiều nhất là phần mềm kế toán, tài chính, quản lý nhân sự với kết quả khảo sát lần lượt là 89% và 49%. Bên cạnh đó, một số phần mềm khác được doanh nghiệp sử dụng như: phần mềm quan hệ khách hàng với 23% doanh nghiệp sử dụng, phần mềm quản lý hệ thống cung ứng với 20% doanh nghiệp sử dụng và  phần mềm lập kế hoạch nguồn lực với tỷ lệ 15% doanh nghiệp sử dụng.

Về chi phí cho hạ tầng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp gần như không biến đổi qua các năm. Năm 2015, phần cứng vẫn chiếm tỷ trọng đầu tư cao nhất (42%), tiếp đến là phần mềm (26%), nhân sự và đào tạo (17%).

Thư điện tử (Email) đã trở thành công cụ được sử dụng phổ biến với  80% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết sử dụng e-mail để giao dịch với khách hàng và nhà cung cấp. Việc sử dụng e-mail cho các mục đích quảng cáo hoặc giới thiệu doanh nghiệp và giao kết hợp đồng cũng tương đối cao, tỷ lệ tương ứng là 49% và 48%.

Theo khảo sát năm 2015 của Cục TMĐT và CNTT, đã có 97% doanh nghiệp chấp nhận cho khách hàng thanh toán bằng phương thức chuyển khoản qua ngân hàng, 16% doanh nghiệp chấp nhận thanh toán bằng thẻ thanh toán. Song song với đó, để đảm bảo tính xác thực của hợp đồng trên môi trường điện tử nhiều doanh nghiệp đã sử dụng chữ ký điện tử với tăng gần 2 lần từ 23% năm 2012 lên 48% năm 2015. Ngoài ra, để đảm bảo uy tín, 76% doanh nghiệp có triển khai các chính sách bảo vệ thông tin cho khách hàng.

Những năm gần đây, doanh nghiệp Việt Nam ngày càng quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực cho ứng dụng TMĐT, điều này thể hiện rõ qua tỷ lệ doanh nghiệp có cán bộ chuyên trách về CNTT và TMĐT tăng qua các năm, từ 20% năm 2010 lên 73% năm 2015. Và doanh nghiệp đã thấy dễ dàng hơn trong việc tuyển dụng nhân sự có kỹ năng CNTT và TMĐT, kết quả khảo sát trong 3 năm gần đây cho thấy mức độ khó khăn trong việc tuyển dụng nhân sự có kỹ năng CNTT và TMĐT có chiều hướng giảm, từ 29% năm 2013 xuống còn 24% năm 2015.

Về hình thức ứng dụng TMĐT, Theo kết quả khảo sát năm 2015 của Cục TMĐT và CNTT, 45% doanh nghiệp có website, 28% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết có tiến hành quảng cáo hoặc bán hàng qua mạng xã hội, tăng 4% so với năm trước. Hiện nay, doanh nghiệp sử dụng ứng dụng bán hàng trên thiết bị di động đã có chiều hướng tăng từ 11% năm 2014 lên 18% năm 2015. Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp tham gia sàn giao dịch TMĐT năm 2015 giảm so với năm 2014 (từ 15% xuống 13%). Đánh giá hiệu quả của việc bán hàng qua các hình thức Kết quả khảo sát cho thấy hiệu quả bán hàng trên website doanh nghiệp được đánh giá cao nhất với 22% doanh nghiệp lựa chọn câu trả lời “Hiệu quả cao”. Tỷ lệ này với hình thức bán hàng qua mạng xã hội là 17%, hình thức bán hàng trên các ứng dụng di động và trên các sàn giao dịch TMĐT có tỷ lệ tương ứng là 14%.

Trong năm 2015, E-mail là phương thức để đặt hàng và nhận đơn đặt hàng mà doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn với tỷ lệ tương ứng là 70% doanh nghiệp đặt hàng qua e-mail và 77% doanh nghiệp nhận đơn đặt hàng qua e-mail. Trong khi, tỷ lệ đặt hàng và nhận đơn đặt hàng qua website thấp hơn với 36% và 35%. Về tổng giá trị đơn hàng đã nhận qua website hoặc e-mail có 20% doanh nghiệp có giá trị chiếm 50% tổng doanh thu, tăng 4% so với năm 2014.

Về tình hình sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong doanh nghiệp, có 73% doanh nghiệp cho biết đã sử dụng các dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên các website của cơ quan nhà nước, tăng 16% so với năm 2014. Dịch vụ công trực tuyến được 51% doanh nghiệp đánh giá “Rất có ích”, 47% doanh nghiệp đánh giá “Tương đối có ích”.