Ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động xuất khẩu

Ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động xuất khẩu

Nguồn: Tổng hợp
Thứ năm, ngày 21/04/2016 - 04:08 chiều

Hiện nay, trong hoạt động xúc tiến xuất khẩu, ngày càng có nhiều doanh nghiệp chọn thương mại điện tử làm công cụ mới thay cho việc xúc tiến bằng phương pháp truyền thống. Thương mại điện tử đang trở thành một làn gió mới trong kinh doanh, đặc biệt với các hoạt động kinh doanh xuyên quốc gia. Trong Báo cáo Thương mại điện tử Việt Nam năm 2015 của Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Cục TMĐT và CNTT), Bộ Công Thương biên vừa công bố năm nay đã có thêm điểm mới là phần tổng hợp số liệu đánh giá tình hình ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động xuất khẩu tại Việt Nam.

Trong năm 2015, Cục TMĐT và CNTT tiến hành điều tra, khảo sát tình hình ứng dụng TMĐT đối với hơn 800 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu. Phạm vi khảo sát bao gồm các thành phố trực thuộc Trung ương như: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng và các tỉnh, thành phố như Bình Dương, Đồng Nai, Hải Dương, Bắc Ninh… Hình thức khảo sát là điền phiếu trực tiếp.

Về quy mô doanh nghiệp xuất khẩu được điều tra

Tỷ lệ tham gia khảo sát theo quy mô doanh nghiệp gồm có: doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) chiếm đa số 66%, doanh nghiệp lớn chiếm tỷ lệ 34%. Trong đó, Dệt may là nhóm mặt hàng xuất khẩu chiếm ưu thế với tỷ lệ 17% doanh nghiệp trả lời khảo sát, tiếp đến là thủy sản với tỷ lệ 15%, da giày 9%, nhóm mặt hàng máy tính, sản phẩm điện tử, điện thoại và linh kiện chiếm 8%.

Tình hình sử dụng website thương mại điện tử và sàn giao dịch thương mại điện tử

Có 42% doanh nghiệp xuất khẩu đã xây dựng website để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó doanh nghiệp lớn sở hữu website nhiều hơn doanh nghiệp SME với tỷ lệ tương ứng là 52% và 36%. Và  tỷ lệ doanh nghiệp có website phiên bản di động chiếm 21% trong tổng số doanh nghiệp sở hữu website. Để phục vụ cho hoạt động quảng bá sản phẩm hướng tới thị trường xuất khẩu, 58% số website có phiên bản tiếng nước ngoài.

Trong số các doanh nghiệp xuất khẩu có website, 88% doanh nghiệp có phân công cán bộ phụ trách website (cán bộ kỹ thuật, quản trị thông tin, kinh doanh). Số doanh nghiệp có cán bộ phụ trách website tập trung nhiều ở những doanh nghiệp có website phiên bản tiếng nước ngoài, phiên bản di động hay có tham gia sàn giao dịch TMĐT trong và ngoài nước.

Phương thức thiết lập quan hệ với đối tác xuất khẩu

Khi được hỏi về phương thức thiết lập quan hệ với đối tác xuất khẩu thường áp dụng nhất, 59% doanh nghiệp cho biết sử dụng phương thức gặp gỡ trực tiếp, Các doanh nghiệp lớn tích cực hơn doanh nghiệp SME trong việc tận dụng các kênh điện tử để thiết lập quan hệ với đối tác và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường.

Tình hình nhận đơn hàng của doanh nghiệp xuất khẩu qua phương tiện điện tử

Theo kết quả khảo sát, 96% doanh nghiệp đã từng nhận đơn đặt hàng qua thư điện tử, tỷ lệ doanh nghiệp nhận đơn đặt hàng thông qua website của doanh nghiệp hoặc sàn giao dịch TMĐT lần lượt là 29% và 23%.

Tình hình sử dụng hợp đồng điện tử trong hoạt động xuất khẩu

Hình thức giao kết hợp đồng bằng cách gửi qua e-mail hoặc bưu điện/fax để ký đóng dấu hiện được các doanh nghiệp áp dụng nhiều nhất, với 65%. Trong khi đó các hình thức giao kết hợp đồng hoàn toàn bằng phương tiện điện tử chiếm tỷ lệ còn thấp với 8% doanh nghiệp lựa chọn giao kết qua các sàn giao dịch TMĐT, 3% doanh nghiệp lựa chọn qua website của doanh nghiệp hoặc website của đối tác.

Đã có 68% doanh nghiệp xuất khẩu sử dụng chữ ký điện tử để phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Tỷ lệ sử dụng chữ ký điện tử của doanh nghiệp lớn cao hơn 18% so với doanh nghiệp SME.

Ngoài ra tính hiệu quả và an toàn của các phương thức giao kết hợp đồng đã được đánh giá qua kết quả khảo sát về tính hiệu quả (từ góc độ chi phí, thời gian, sự tiện lợi) và tính an toàn của các phương thức giao kết hợp đồng theo thang điểm từ 1 – 5. Cho thấy phương thức gặp gỡ trực tiếp để đàm phán và ký hợp đồng có điểm an toàn cao nhất với 4,7 điểm. Đàm phán qua email và gửi bưu điện/fax hợp đồng để ký/đóng dấu có điểm hiệu quả cao nhất với 3,9 điểm. Đây cũng là 2 phương thức được các doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn nhất với điểm thứ tự là 1,4 và 2 điểm.

Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với lĩnh vực xuất khẩu

Có 26% doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá dịch vụ công trực tuyến “Rất hiệu quả”, 69% đánh giá “Tương đối hiệu quả”. Khi được hỏi về lý do không sử dụng các hệ thống dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động xuất khẩu, 41% doanh nghiệp cho biết do hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoạt động không ổn định, 35% doanh nghiệp cho biết chưa được đào tạo và thực hành khai báo trên môi trường trực tuyến, 32% doanh nghiệp lựa chọn lý do trình tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến chưa rõ ràng.