Biểu thuế Nhập Khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Asean - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2023

Đồng Cầm - HPE
Thứ sáu, ngày 18/01/2019 - 11:42 sáng

Ngày 27/12/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 160/2017/NĐ-CP ban hành Biểu thuế Nhập Khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Asean - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2023

Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

Toàn văn Nghị định được đính kèm dưới đây:


Tài liệu đính kèm: Tải về