Thông tư 11/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu

Đồng Cầm - HPE
Thứ sáu, ngày 18/01/2019 - 12:16 chiều

Ngày 29/05/2018, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 11/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.


Tài liệu đính kèm: Tải về