Số văn bản Ngày ban hành Hình thức văn bản Nơi ban hành Nội dung Tải về
21/CT-TTg 18/07/2018 CHỈ THỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 18/7/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông.

Chỉ thị nêu rõ, ngày 14/02/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 200/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025. Sau hơn 01 năm thực hiện Quyết định, các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng yếu để đạt được mục tiêu đặt ra, bước đầu đạt được một số kết quả nhất định.

Tuy nhiên, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phát triển chưa đồng đều, thiếu đồng bộ; kết nối các phương thức vận tải chưa hiệu quả; chưa phát huy tốt các nguồn lực về hạ tầng, con người, thị trường nội địa và khu vực; các trung tâm logistics đóng vai trò kết nối Việt Nam với quốc tế chưa được đầu tư, xây dựng… dẫn đến chi phí logistics vẫn còn cao ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

Để giảm chi phí logistics, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông phát triển dịch vụ logistics thành một ngành dịch vụ đem lại giá trị gia tăng cao, góp phần tăng sức cạnh tranh cho nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương, theo chức năng và nhiệm vụ được giao có chương trình cụ thể thực hiện kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 với 6 nhóm nhiệm vụ chính: 1- Hoàn thiện chính sách, pháp luật về dịch vụ logistics; 2- Nâng cao năng lực kết cấu hạ tầng logistics; 3- Nâng cao năng lực doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ; 4- Phát triển thị trường dịch vụ logistics; 5- Đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; 6- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của dịch vụ logistics đối với sự phát triển của đất nước.

1315/BCT-TTTN 18/02/2017 Công văn Bộ Công Thương

Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

88/BCT-TTTN 04/01/2017 Công văn Bộ Công Thương
9999/BCT-TTTN 20/10/2016 Công văn Bộ Công Thương

Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

8811/BCT-TTTN 20/09/2016 Công văn Bộ Công Thương

Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

8239/BCT-TTTN 05/09/2016 Công văn Bộ Công Thương

Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

7716/BCT-TTTN 19/08/2016 Công văn Bộ Công Thương

Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

1563/QĐ-TTg 08/08/2016 Quyết định Chính phủ

 

Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020.

7204/BCT-TTTN 04/08/2016 Công văn Bộ Công Thương

Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu

6695/BCT-TTN 20/07/2016 Công văn Bộ Công Thương

Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu