Số văn bản Ngày ban hành Hình thức văn bản Nơi ban hành Nội dung Tải về
57/TB-SCT 15/01/2016 Thông báo Sở Công Thương

V/v đăng ký/thông báo website thương mại điện tử trên Cổng thông tin quản lý hoạt động TMĐT (http://online.gov.vn) của Bộ Công Thương.

1305/QĐ-UBND 16/06/2015 Quyết định ủy ban nhân dân

Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Đề án phát triển xuất khẩu trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030