Kính gửi: Quý doanh nghiệp

Thực hiện Quyết định số 3538/QĐ-BCT ngày 30/12/2020 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến Thương mại và Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021; công văn số 100/XTTM-CSXT ngày 13/1/2021 của Cục Xúc tiến thương mại về việc triển khai thực hiện Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trân trọng thông báo tới doanh nghiệp danh mục các đề án thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến Thương mại năm 2021 tại phụ lục I, phụ lục II (đính kèm); các đề án thuộc Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2021 tại phụ lục III (đính kèm)

Các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia chương trình xây dựng kế hoạch và gửi đăng ký (theo mẫu) trước ngày 20/2/2021 về địa chỉ:

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp – số 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Điện thoại: 02253.628058

Người liên hệ: Đ/c Hương DĐ: 0978.406469 Email: huongrec@gmail.com

Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *