Thông báo phía Trung Quốc kiểm soát đầu vào đối với virus Sars – CoV -2 trên hàng thực phẩm nhập khẩu

Kính gửi:……………………………….

 

Theo thông tin trao đổi của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, thông quan hàng hoá với phía Trung Quốc. Sở Công Thương thông báo với Quý cơ quan/ đơn vị một số nội dung như sau:

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 một số tỉnh, thành phố nước ta diễn biến phức tạp, phía Trung Quốc đã khẩn cấp áp một số biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây qua biên giới qua hoạt động xuất khẩu hàng hoá. Ngày 13/8/2021, Cục Thương vụ – QLCK Đông Hưng (Trung Quốc) có thư trao đổi về một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đối với hàng hoá nhập khẩu của thành phố Đông Hưng (Trung Quốc), Sở Công Thương Quảng Ninh thông tin về một số biện pháp phòng chống dịch theo yêu cầu của các cơ quan chức năng tại cặp chợ biên giới Đông Hưng, cửa khẩu cầu Bắc Luân II, Đông Hưng.

Công văn chi tiết đính kèm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *