Cảng Hải Phòng đề ra nhiệm vụ mới trong năm 2015

Phát huy truyền thống “Đoàn kết – Kiên cường – Sáng tạo”, cán bộ công nhân Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng sẽ tiếp tục phấn đấu đạt thành tích cao hơn trong năm 2015.

Bước sang năm 2015, hoạt động dưới mô hình mới, tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên toàn Công ty quyết tâm phấn đấu đạt sản lượng xếp dỡ vượt 20 triệu tấn hàng hoá thông qua; tổng doanh thu phấn đấu đạt 1.500 tỷ đồng. Cổ tức cho các cổ đông sẽ cao hơn năm 2014; tiếp tục ổn định việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập cho cán bộ công nhân viên toàn Cảng. Năng suất lao động sẽ tăng từ 10% ÷ 20%. Với quyết tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đầu tư, lãnh đạo Công ty tiếp tục tập trung cho dự án tại chi nhánh Cảng Tân Vũ về cơ sở hạ tầng, thiết bị, công nghệ thông tin và hoàn thành dự án đầu tư trong năm 2015. Đồng thời, Cảng Hải Phòng sẽ tiếp tục đầu tư phát triển Cảng ngày càng hiện đại, với trọng tâm là phát triển Cảng tại khu vực Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện để nâng cao khả năng cạnh tranh và khẳng định vị trí chủ lực của Cảng Hải Phòng trong hệ thống cảng biển khu vực phía Bắc.

Để đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra, trong năm 2015 Cảng Hải Phòng tập trung triển khai những giải pháp chủ yếu sau:

– Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tiếp thị, hợp lý hóa trong khai thác, điều hành sản xuất và nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ .

– Nâng cao công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo an toàn lao động và quy trình công nghệ xếp dỡ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn Cảng.

– Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị, mô hình tổ chức; đào tạo, cân đối lao động hợp lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh theo mô hình mới và trong tình hình mới.

– Tập trung tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển và đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng yếu, đáp ứng sự tăng trưởng hàng hoá qua cảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *