Cảng Hải Phòng

Cảng Hải Phòng được hình thành từ năm 1876. Trải qua 121 năm tồn tại và phát triển, Cảng Hải Phòng luôn luôn đóng vai trò là “Cửa khẩu” giao lưu quan trọng nhất của phía Bắc đất nước. Hàng hoá xuất nhập khẩu của 17 tỉnh phía Bắc và hàng quá cảnh của Bắc Lào và Nam Trung Quốc… thông qua Cảng Hải Phòng đã đến với thị trường các nước và ngược lại.

Lịch sử truyền thống Cảng Hải Phòng

Ngày 24/11/1929 công nhân Bến Sáu Kho đoàn kết đấu tranh đòi bọn chủ Cảng phải tăng lương và đảm bảo nước uống. Cuộc đấu tranh đã ghi mốc son chói lọi vào lịch sử vẻ vang của đội ngũ công nhân Cảng.

Cảng Hải Phòng được hình thành từ năm 1876. Trải qua 121 năm tồn tại và phát triển, Cảng Hải Phòng luôn luôn đóng vai trò là “Cửa khẩu” giao lưu quan trọng nhất của phía Bắc đất nước. Hàng hoá xuất nhập khẩu của 17 tỉnh phía Bắc và hàng quá cảnh của Bắc Lào và Nam Trung Quốc… thông qua Cảng Hải Phòng đã đến với thị trường các nước và ngược lại.

Ngày 13/05/1955, Hải Phòng được giải phóng, trước yêu cầu của công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh, đội ngũ công nhân Cảng phấn khởi lao động cần cù, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, đạt sản lượng thông qua cảng nhiều tấn hàng.

Vị trí địa lý

Cảng Hải Phòng là cảng có lưu lượng hàng hóa thông qua lớn nhất ở phía Bắc Việt Nam, có hệ thống thiết bị hiện đại và cơ sở hạ tầng đầy đủ, an toàn, phù hợp với phương thức vận tải, thương mại quốc tế.

 Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu:20°52’N – 106°41’E 
 Xí nghiệp xếp dỡ Chùa Vẽ      :20°52’N – 106°43’E
 Xí nghiệp xếp dỡ Tân Cảng     :20°50’25,7″ N – 106°46’16,8E  
 Bến nổi Bạch Đằng  :20°51’N – 106°45’E
 Vịnh Lan Hạ:20°46’N – 107°16’E
 Vùng neo Hạ Long:20°56’N – 107°03’E
 Trạm hoa tiêu:20°40’N – 106°51’E
Giới hạn chiều dài tàu:200m

Khoảng cách từ Cảng Hải Phòng tới một số cảng biển

CẢNGHẢI LÝCẢNGHẢI LÝ
Đà Nẵng320Klang1.528
Sài Gòn799Penang1.730
Zhang Ziang200Busan1.749
Hongkong500Vladivostok2.114
Manila885Kobe2.141
KaoShiung940Tokyo2.349
Bangkok1.390Sydney5.560
Singapore1.442Roxtecdam9.770

Thông tin liên hệ 

Địa chỉ: 8A Trần Phú, Ngô Quyền, Việt Nam

Điện thoại: 031.3859.824/031.3859.945/031.3859.456

Email: Haiphongport@hn.vnn.vn/ it-haiphongport@hn.vnn.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *