Giảm thuế GTGT cho tất cả loại hàng hóa, dịch vụ là hợp lý

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng tình với việc giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% đối với toàn bộ các hàng hoá, dịch vụ thay vì chỉ giảm đối với hầu hết hàng hoá dịch vụ như Nghị quyết 43/2022/QH15.

VCCI vừa góp ý đối với Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế GTGT. Theo đó, VCCI hoàn toàn đồng tình với việc giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% vào thời điểm này để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu và những biến động kinh tế vĩ mô hiện nay của Việt Nam, việc sử dụng chính sách tài khoá mang tính phổ cập như giảm thuế GTGT là rất phù hợp.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

VCCI cũng đồng tình với việc giảm thuế đối với toàn bộ các hàng hoá, dịch vụ thay vì chỉ giảm đối với hầu hết hàng hoá dịch vụ như Nghị quyết 43/2022/QH15. Thực tiễn triển khai thực hiện Nghị quyết 43 và Nghị định 15/2022/NĐ-CP cho thấy, việc chỉ giảm thuế với một số mặt hàng mà không giảm với một số khác khiến việc kê khai và nộp thuế trở nên vô cùng phức tạp. Các doanh nghiệp và cơ quan thuế, cơ quan hải quan đều lo ngại việc xác định không đúng mặt hàng sẽ dẫn đến nguy cơ bị xử phạt, xử lý kỷ luật sau này. Do đó, việc giảm thuế cho tất cả các loại hàng hoá, dịch vụ là hợp lý.

Theo VCCI, mặc dù Tờ trình đã đề xuất thời gian áp dụng chính sách này là cho đến hết ngày 31/12/2023, tuy nhiên, Dự thảo Nghị quyết (trong tài liệu đính kèm) chưa có nội dung này. Đề nghị cơ quan soạn thảo lưu ý bổ sung vào Dự thảo.

Bên cạnh đó, VCCI cho rằng, dự thảo quy định thời điểm bắt đầu áp dụng chính sách giảm thuế là ngày Nghị quyết này được ban hành. Nghị quyết 43/2022/QH15 cũng quy định thời điểm áp dụng là từ ngày ban hành (11/01/2022). Khi triển khai, một số doanh nghiệp phản ánh tình trạng họ không cập nhật kịp thời sự thay đổi thuế suất vào ngày 11/01/2022. Nhiều doanh nghiệp đã phải sửa hoá đơn GTGT, sửa tờ khai hải quan, điều chỉnh sổ sách kế toán và hoàn trả tiền cho khách hàng khá vất vả.

Do đó, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo quy định theo hướng, thời điểm có hiệu lực của chính sách này là 01 ngày sau khi ban hành (sẽ ghi ngày cụ thể khi ban hành). Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo chuẩn bị tốt về mặt truyền thông chính sách để bảo đảm doanh nghiệp nhanh chóng kịp thời cập nhật sự thay đổi này, tránh các sai sót không đáng có.

Theo dự thảo, năm 2023 Bộ Tài chính đề xuất giảm 2% mức thuế suất thuế GTGT đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% (còn 8%); giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT đối với cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) khi thực hiện xuất hóa đơn đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10%.

Bộ Tài chính khẳng định, thực hiện theo phương án này nhằm đảm bảo đúng mục tiêu kích cầu tiêu dùng, phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sớm phục hồi và phát triển để đóng góp trở lại cho ngân sách nhà nước cũng như nền kinh tế.

Về thời gian áp dụng: kể từ khi chính sách được ban hành đến hết ngày 31/12/2023.

Theo Bộ Tài chính, dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 5,8 nghìn tỷ/tháng, nếu áp dụng trong 6 tháng cuối năm thì tương đương khoảng 35 nghìn tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *