Anh tiếp tục dành ưu đãi GSP cho hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam

Bộ Công Thương cho biết, theo thông báo chính thức của Chính phủ Vương quốc Anh (UK), Việt Nam vẫn tiếp tục nằm trong danh sách các nước thụ hưởng ưu đãi thuế quan GSP của UK. Hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam sang UK được hưởng thuế quan ưu đãi GSP khi doanh nghiệp nhập khẩu xuất trình C/O mẫu A theo quy định.

​UK chỉ chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo cơ chế REX được phát hành trước ngày 1/1/2021 đối với hàng hóa nhập khẩu vào UK trong vòng 12 tháng kể từ sau ngày 31/12/2020.

Anh tiếp tục dành ưu đãi GSP cho hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam
Tôm là mặt hàng có tiềm năng lớn xuất khẩu sang Anh

Ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) là cơ chế ưu đãi đơn phương dành cho các nước đang phát triển và chậm phát triển trong quan hệ thương mại với các nền kinh tế lớn. Trong những năm qua, Liên minh châu Âu (trong đó có Vương quốc Anh – UK) đã dành cơ chế này cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã tận dụng tốt cơ chế này để mở rộng thị trường tại EU.

Vương quốc Anh đã chính thức rời khỏi EU vào ngày 31 tháng 01 năm 2020 nhưng vẫn tiếp tục tuân thủ những quy tắc của khối cho tới khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2020. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, UK thực sự ra khỏi Thị trường chung và Liên minh hải quan EU.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *