Ba hoạt động ưu tiên của ASEAN 2020 trong thương mại điện tử

Trong khuôn khổ năm ASEAN 2020, Hội nghị Uỷ ban điều phối Thương mại điện tử ASEAN lần thứ 16 diễn ra tại Hà Nội tập trung thảo luận và đưa ra những sáng kiến nhằm thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử trong ASEAN.

Thống kê của Wearesocial cho thấy, dân số của ASEAN tính tới tháng 7/2019 là khoảng 662 triệu người, với 416 triệu người dùng internet, chiếm 63% dân số và 853 triệu thuê bao di động, chiếm 129% dân số. Trong khi đó, thống kê của Statista cho thấy, qui mô thị trường thương mại điện tử ASEAN sẽ đạt 22 tỷ USD vào năm 2020 và dự kiến tăng lên mức 88 tỷ USD vào năm 2025.

Thông qua số liệu thống kê, có thể thấy ASEAN là khu vực có dân số lớn thứ 3 thế giới, số lượng người dùng internet lớn, cơ sở hạ tầng công nghệ tăng trưởng nhanh, thu nhập tăng khiến ASEAN là thị trường thương mại điện tử lớn với nhiều tiềm năng phát triển tuy nhiên cũng đặt ra nhiều thách thức.

Trong khuôn khổ năm ASEAN 2020 do Việt Nam là nước chủ nhà, Hội nghị Ủy ban điều phối Thương mại điện tử ASEAN lần thứ 16 đã được tổ chức tại Hà Nội nhằm tập trung thảo luận và đưa ra những sáng kiến nhằm thúc đẩy ứng dụng thương mại điện tử trong ASEAN.

Các hoạt động ưu tiên của Ủy ban điều phối Thương mại điện tử trong năm 2020 bao gồm:

– Xây dựng Chỉ số hội nhập số trong ASEAN: Hội thảo tham vấn về Chỉ số Hội nhập số ASEAN đã được tổ chức nhằm thảo luận, lấy ý kiến từ các chuyên gia và các nước thành viên để tiếp tục hoàn thiện Chỉ số;

– Thực thi Hiệp định thương mại điện tử: đây là Hiệp định đầu tiên trong lĩnh vực thương mại điện tử được ký kết bởi các nước ASEAN vào tháng 11 năm 2018 nhằm thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới; xây dựng môi trường đáng tin cậy trong sử dụng thương mại điện tử; giảm các rào cản; thúc đẩy hợp tác sâu hơn giữa các quốc gia thành viên ASEAN để phát triển và ủng hộ phát triển kinh tế khu vực.

– Chương trình làm việc về thương mại điện tử giai đoạn 2020 đến 2025: các thành viên ASEAN sẽ trao đổi các sáng kiến để triển khai thương mại điện tử trong giai đoạn 2020 đến 2025.

Đây là những nội dung trọng tâm mà Ủy ban điều phối sẽ tập trung xây dựng trong Chương trình nghị sự năm 2020 do Việt Nam chủ trì.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *