Chính phủ Bỉ hỗ trợ doanh nghiêp phát triển bền vững

Tổng vụ Hợp tác Phát triển (DGD) Bỉ vừa khởi động Chương trình « Business Partnership Facility – BPF’ hỗ trợ thúc đẩy sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân vào các dự án vì Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) ở các nước đang phát triển.

Mục tiêu dự án

Các dự án mục tiêu của Chương trình này phải góp phần đạt được ít nhất một mục tiêu phát triển bền vững  được xác định rõ ràng.

Hai kết quả kỳ vọng :

• Tác động xã hội: tạo và duy trì việc làm, cải thiện thu nhập trung bình cho các gia đình có thu nhập thấp, tiếp cận hàng hóa và dịch vụ phải chăng cho những người có thu nhập thấp (theo giới tính), bao gồm và phát triển kinh tế của phụ nữ và thanh niên có thu nhập thấp, tích cực tác động đến môi trường thông qua tiết kiệm nguồn tài nguyên, giảm khí thải và bảo tồn đa dạng sinh học, v.v ;

• Khả năng đạt được về kinh tế: quan hệ đối tác phải giải thích rõ ràng làm thế nào các sáng kiến ​​được hỗ trợ sẽ trở nên bền vững, thực hiện tài chính  cạnh tranh và có dấu hiệu về khả năng mở rộng và nhân rộng.

Sự hỗ trợ này nhằm vào các dự án được lên kế hoạch trong khoảng thời gian 5 năm để bạn có thể gửi đơn bất cứ lúc nào. Sau sự lựa chọn đầu tiên và sàng lọc các tiêu chí  ESG (môi trường, xã hội và quản trị), DGD  sẽ chuyển tiếp các mẫu đơn đến Ủy ban tuyển chọn độc lập họp hai lần một năm và đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Ai có thể tham gia Chương trình

Mỗi ứng viên phải là một phần của quan hệ đối tác tập hợp các thành phần từ khu vực tư nhân, xã hội dân sự, và học viện / hoặc khu vực công. Quan hệ đối tác phải bao gồm ít nhất một tổ chức từ khu vực tư nhân .

Đối tác có thể là pháp nhân Bỉ, châu Âu hoặc quốc tế, theo luật công hoặc tư.

Các tiêu chí để lựa chọn dự án

Như yêu cầu trong các quy định kêu gọi các dự án, việc lựa chọn các dự án sẽ diễn ra trong hai giai đoạn: giai đoạn sơ tuyển, được tiến hành cùng với DGD và KBF, lần thứ hai lựa chọn bởi một ban giám khảo độc lập, trên cơ sở 10 tiêu chí liên quan đến Ảnh hưởng của dự án đối với sự phát triển bền vững về kinh tế, môi trường và xã hội và quản trị tốt, khả năng đổi mới, nhân rộng, mở rộng, tính hiệu quả , toàn diện và sức mạnh tổng hợp, liên kết với các chủ thể khác.

Thời gian nộp đơn đăng ký từ : 5/04/2019  đến 9/09/2019
Ngày thông báo được lựa chon:  15/12/2019

Tổng số tiền nhận được hỗ trợ : Tối đa  € 200.000

Để có thông tin và hướng dẫn cụ thể cách nộp đơn đăng ký, xin tham khảo trang web sau đây

Tel: +32-2-500 4 555 hoặc
+32-2-549 03 78

Email: proj@kbs-frb.be

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *