Nhật Bản triển khai Hiệp định CPTPP

Nhật Bản triển khai Hiệp định CPTPP, thông tin do Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản cung cấp.

Cụ thể: 

1. Để triển khai Hiệp định CPTPP, Chính phủ Nhật Bản thành lập Ban chính sách của Chính phủ phụ trách CPTPP, trang web http://www.cas.go.jp/jp/tpp/index.html đăng tải đầy đủ các thông tin liên quan đến Hiệp định.
2. Các thông tin về Hiệp định từ định nghĩa về Hiệp định CPTPP, các nội dung của Hiệp định, phân tích hiệu quả của Hiệp định đối với nền kinh tế, các phần hỏi đáp đều được kết nối với các đường link trên các các Home page của các Cơ quan chính phủ như:
Văn phòng Thủ tướng: http://www.kantei.go.jp/jp/headline/tpp2015.html
Bộ Ngoại giao: https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/tpp/index.html
Bộ Tài Chính: https://www.mof.go.jp/customs_tariff/trade/international/epa/index.htm
Bộ Nông, lâm, thủy sản: http://www.maff.go.jp/j/kanbo/tpp/index.html
Bộ Kinh tế, thương mại https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade/tpp.html
Cục doanh nghiệp vừa và nhỏ https://www.mirasapo.jp/tpp/index.html
Tổ chức xúc tiến thương mại JETRO: https://www.jetro.go.jp/theme/wto-fta/tpp/
Trang Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNMmlmv33MvJcYSUxh14CeQ
3. Mỗi cơ quan trên đều có các bàn hỏi đáp liên quan đến Hiệp định CPTPP, giải đáp các thông tin có liên quan đến lĩnh vực của Bộ, ngành lĩnh vực phụ trách.
4. Ban chính sách của Chính phủ phụ trách CPTPP tổ chức các buổi hội thảo, giới thiệu về CPTPP tại các địa phương Tokyo, Osaka và các tỉnh thành khác.
5. Từng Bộ ngành phụ trách tổ chức các buổi hội thảo, giới thiệu cung cấp thông tin liên quan đến CPTPP.
6. Trong từng lĩnh vực có tác động ảnh hưởng, đều có thông tin về mức độ ảnh hưởng, chính sách thúc đẩy phát triển khi thực thi Hiệp định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *