Phiên họp trực tuyến đầu tiên của Ủy ban Điều phối Thương mại điện tử ASEAN

Sáng ngày 19/5/2020, cuộc họp trực tuyến đầu tiên của Ủy ban Điều phối Thương mại điện tử ASEAN đã diễn ra tại Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương. Với tư cách Chủ tọa, Việt Nam đã chủ động phối hợp với Ban thư ký ASEAN để tổ chức cuộc họp trực tuyến nhằm đảm bảo tiến độ ưu tiên của năm ASEAN 2020.

Nội dung của Cuộc họp tập trung vào sáng kiến xây dựng Khung Hội nhập số kỹ thuật số ASEAN (ADII). Đây là một trong những sáng kiến kinh tế trong năm ASEAN 2020 do Việt Nam là Chủ tịch. Mục đích của Khung Hội nhập số là nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng của các nước ASEAN và tổng thể khu vực trong việc thực thi 6 lĩnh vực ưu tiên đã xác định trong Khung Hội nhập số. Các trụ cột trong Chỉ số Hội nhập số bao gồm: thương mại và logistics số, bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng, thanh toán số và nhận dạng số; kỹ năng số; cải tiến và doanh nghiệp và mức độ sẵn sàng về thể chế và hạ tầng. ADII sẽ là công cụ quan trọng để đánh giá về mức độ thực thi Hội nhập số, từ đó thúc đẩy việc thu hẹp khoảng cách số và gia tăng gắn kết ASEAN trong lĩnh vực thương mại điện tử và kinh tế số.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh tác động của Covid-19 như hiện nay, thói quen tiêu dùng đang có sự thay đổi đáng kể. Người tiêu dùng đang ứng dụng mua hàng trực tuyến thay thế cho mua hàng truyền thống ngày càng nhiều. Theo Báo cáo của Warc, Việt Nam là một trong những nước cho thấy việc dịch chuyển phương thức mua hàng trực tuyến rất cao. Trong khu vực, Chính phủ Singapore đã đưa ra Gói thúc đẩy TMĐT cho doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm khuyến khích doanh nghiệp bán hàng trực tuyến. Trong tình hình đó, Việt Nam và Singapore đã hợp tác xây dựng đề xuất sáng kiến Ngày mua sắm trực tuyến ASEAN (ASEAN Online Sale Day). Đây sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp TMĐT trong khu vực ASEAN mở rộng thị trường trong khu vực cũng như người tiêu dùng trong ASEAN được trải nghiệp phương thức mua hàng trực tuyến xuyên biên giới với mức giá ưu đãi. Sáng kiến đã nhận được sự ủng hộ của các nước. Việt Nam và Singapore sẽ tiếp tục phối hợp để xây dựng kế hoạch tổng thể cho sự kiện này.

Kết thúc phiên họp, các nước đánh giá cao vai trò tích cực và chủ động của Việt Nam và thể hiện sự ủng hộ cao trong việc xây dựng và hoàn thiện các ưu tiên, sáng kiến trong năm ASEAN 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *