Tiếp tục đẩy mạnh chống thất thu thuế xuất, nhập khẩu

UBND TP vừa tổ chức cuộc họp của Tổ công tác đôn đốc, chống thất thu thuế xuất. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Cục Hải quan, tính đến ngày 10-6, số thu ngân sách nhà nước đạt 27.276 tỷ đồng. Trong đó thu từ công tác chống thất thu thuế xuất nhập khẩu là 160 tỷ đồng. Ngoài ra, Cục Hải quan thành phố đã kiểm tra, giám sát, đôn đốc xử lý kịp thời các hàng hóa tịch thu, hàng tồn tại địa bàn, thu nộp ngân sách nhà nước 9,699 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thành ghi nhận việc Cục Hải quan thành phố đầu tư lớn phục vụ cho việc kiểm tra chuyên ngành tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp cũng như tránh việc thất thu thuế XNK. Phó Chủ tịch hoan nghênh Cục Hải quan thành phố rất nỗ lực và có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành triển khai xây dựng dữ liệu thông tin, triển khai phần mềm đảm bảo đồng bộ hiệu quả tránh ách tắc trong hoạt động XNK đảm bảo tránh thất thu thuế và thu hồi nợ đọng thuế rất tốt trong 6 tháng đầu năm.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác chống thất thu thuế XNK, Phó Chủ tịch yêu cầu Cục Hải quan cần kiểm tra, rà soát, cập nhật đúng, đủ các khoản tiền chậm nộp đối với các trường hợp ấn định thuế, khai bổ sung thuế và bảo lãnh thuế. Thường xuyên rà soát các tờ khai ảo, tờ khai do doanh nghiệp truyền nhầm để tránh tình trạng số nợ thuế ảo, không có thật. Tăng cường kiểm tra xuất xứ hàng hóa, đặc biệt rà soát các trường hợp có C/O nhưng thuộc đối tượng loại trừ không được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt để thu đúng, thu đủ theo quy định.

Phó Chủ tịch cũng yêu cầu Sở Tài chính, Cục Hải quan thành phố tham mưu cho thành phố triển khai công tác CCHC ngày càng tốt hơn nữa trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu tạo điều kiện cho hoạt động được thông suốt…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *