Khuyến công Hải Phòng với hoạt động hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới

Với mục tiêu động viên, khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư ứng dụng công nghệ mới, thiết bị mới, tạo ra sản phẩm mới; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải Phòng đã phối hợp, hỗ trợ Công ty TNHH cơ khí đúc Thành Phương xây dựng thành công mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới (Đối trọng máy giặt) trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm đúc kim loại và gia công cơ khí tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng với tổng kinh phí thực hiện là 12.241.231.000đ, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 900.000.000đ. Sản phẩm Đối trọng cho máy giặt được xuất khẩu đi Mỹ, đây là sản phẩm mới trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng do Công ty TNHH Cơ khí đúc Thành Phương tiên phong đầu tư sản xuất. Sản phẩm sản xuất ra đạt thông số kỹ thuật, độ chính xác cao, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, được khách hàng Mỹ tín nhiệm đặt hàng số lượng lớn.

Đề án được triển khai, có ý nghĩa thiết thực trong việc giới thiệu, phổ biến nhân rộng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới; tuyên truyền, khuyến khích các doanh nghiệp của mọi loại hình kinh tế mạnh dạn đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu thị trường xuất khẩu, đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong toàn xã hội. Thúc đẩy doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, nghiên cứu, chế tạo nhằm cung cấp cho thị trường nước ngoài những sản phẩm mang thương hiệu Việt có chất lượng tốt, giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả trong sản xuất kinh doanh; duy trì, tăng năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo phát triển bền vững của doanh nghiệp; góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hoá công nghiệp nông thôn của thành phố.

Thu hút tạo thêm việc làm cho 36 lao động kỹ thuật tại địa phương, với mức thu nhập bình quân 8triệu đồng/người/tháng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững kinh tế – xã hội, thúc đẩy hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố và đất nước trong điều kiện kinh tế hội nhập hiện nay.

Sản phẩm Đối trọng máy giặt của Công ty TNHH cơ khí đúc Thành Phương

Hoạt động hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học của Trung tâm đã khẳng định được vai trò là động lực thúc đẩy các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn mạnh dạn ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến hiện đại vào trong sản xuất nhằm sản xuất sản phẩm mới, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, năng lượng, tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường so với máy móc, thiết bị mà các cơ sở công nghiệp nông thôn đang sử dụng. Thông qua đó, xây dựng được các chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm ổn định đầu ra cho sản phẩm; từng bước làm thay đổi nhận thức, thói quen, phương pháp sản xuất thủ công truyền thống để áp dụng công nghệ, phương pháp, cách làm mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất; góp phần đẩy mạnh phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn chủ lực của địa phương theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm, phát huy lợi thế của doanh nghiệp…

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn ở địa phương; trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tập trung hỗ trợ vào những ngành, nghề có tiềm năng nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương, có khả năng tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, áp dụng công nghệ sạch, thân thiện môi trường, có khả năng tăng giá trị gia tăng của sản phẩm và đóng góp một phần cho xuất khẩu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *