Lợi ích kiểm toán năng lượng với doanh nghiệp tại Hải Phòng

Để phát triển bền vững con người phải sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời phải nghiên cứu phát triển các nguồn năng lượng mới có tính chất tái tạo và thân thiện với môi trường. Kiểm toán năng lượng là một công cụ trợ giúp quan trọng trong việc tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng. Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được triển khai nhiều năm nay, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn thiếu thông tin, chưa nhận thức thấy lợi ích của kiểm toán năng lượng nên chưa mặn mà hưởng ứng.

Năng lượng là nguồn động lực cho mọi hoạt động sản xuất vật chất và tinh thần của con người. Trình độ sản xuất phát triển ngày càng cao, càng tiêu tốn nhiều năng lượng. Việt Nam là một trong 5 nước chịu nguy cơ nước biển dâng cao lớn nhất. Có thể thấy yếu tố năng lượng ngày càng trở nên có tính chất sống còn đối với nhân loại bởi vì trữ lượng dầu khí chỉ đủ dùng cho khoảng 60 năm nữa, còn than đủ dùng cho một thế kỷ nữa, mặt khác sự phát triển của sản xuất đặt ra những vấn đề hết sức cấp bách về yêu cầu năng lượng và có nguy cơ hủy hoại môi trường.

Kiểm toán năng lượng là một kiểm tra, khảo sát và phân tích các dòng năng lượng cho bảo tồn năng lượng trong một tòa nhà, một quá trình, hoặc hệ thống để giảm số lượng đầu vào năng lượng của hệ thống mà không ảnh hưởng xấu đến đầu ra. Mục tiêu của kiểm toán năng lượng là xác định những khu vực sử dụng năng lượng lãng phí, và các cơ hội tiết kiệm năng lượng, từ đó xây dựng các giải pháp để sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Trong sản xuất công nghiệp: kiểm toán năng lượng giúp giảm tiêu thụ năng lượng tại các hệ thống sản xuất và bổ trợ trong khi vẫn duy trì, hoặc, cải thiện công suất dây chuyền, năng suất lao động, sức khỏe con người, sự thoải mái và an toàn cho môi trường sống, môi trường làm việc.

Kiểm toán năng lượng đưa ra những đánh giá, tính toán chính xác, phát hiện các cơ hội tiết kiệm năng lượng chi tiết hơn và phân tích được các hiệu quả tài chính, kinh tế, lợi ích môi trường cũng như đưa ra được các giải pháp tổng thể và toàn diện nhất. Việc kiểm toán năng lượng tổng thể được tiến hành thông qua việc khảo sát, thu thập, phân tích số liệu tiêu thụ năng lượng trong quá khứ và hiện tại. Qua đó nhận diện các cơ hội và phân tích tính khả thi về kinh tế, kỹ thuật, xã hội của các giải pháp.

Trong thời gian thực hiện vừa qua, kiểm toán năng lượng đã đem đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và môi trường tại Hải Phòng, góp phần hưởng ứng chính sách năng lượng quốc gia “sử dụng tiết kiệm và hiệu quả”.

+ Giúp các doanh nghiệp sử dụng có hiệu quả nguồn năng lượng, giảm bớt chi phí năng lượng. Đối với một doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất, chi phí cho năng lượng là chi phí thường xuyên và là một chi phí không hề nhỏ. Và chi phí này ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, lợi nhuận của doanh nghiệp. Kết quả kiểm toán năng lượng sẽ đưa ra những con số về sự lãng phí năng lượng cũng như khả năng tiết kiệm năng lượng trong đơn vị. Thông qua kiểm toán chi tiết tại Công Ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam, Đội kiểm toán năng lượng của Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Hải Phòng xác định lượng tiết kiệm khi thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng là: 226.723.000 kWh/năm, 5.717 lít dầu/năm. Tổng lượng tiền tiết kiệm là 286.826 triệu đồng/năm. Qua đó, việc sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả năng lượng sẽ ngày càng được các đơn vị quan tâm và ý thức sử dụng tiết kiệm năng lượng sẽ dần trở thành nếp văn hóa trong đơn vị. Đây cũng là giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động toàn đơn vị.

Hình ảnh Công Ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam

+ Bảo vệ nguồn năng lượng quốc gia. Đây là một trong những vấn đề sống còn nhằm đảm bảo cho sự thịnh vượng và phát triển bền vững của từng quốc gia, khu vực và toàn thế giới. Nhu cầu năng lượng của tất cả các quốc gia ngày càng tăng nhanh, nhưng nguồn dự trữ năng lượng hóa thạch toàn cầu là có hạn, vấn đề ấm lên toàn cầu và sự biến đổi khí hậu… khiến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày càng trở nên quan trọng. Tiến hành kiểm toán năng lượng và thực hiện các khuyến cáo cho đơn vị là giải pháp rất quan trọng góp phần giảm thiểu nhiên liệu tiêu hao và khí thải, qua đó góp phần đáng kể vào việc đảm bảo an ninh năng lượng.

+ Góp phần giúp doanh nghiệp nhận thức được thực trạng sử dụng nguồn năng lượng tại đơn vị để trên cơ sở đó có biện pháp quản trị hợp lý. Qua kiểm toán năng lượng, doanh nghiệp sẽ thấy rõ mức độ tiêu thụ năng lượng của các loại máy móc, thiết bị; Xác định được những bộ phận sử dụng năng lượng lãng phí, nhận diện các cơ hội tiết kiệm và đề xuất giải pháp tiết kiệm năng lượng cho đơn vị.

+ Góp phần bảo vệ môi trường theo hướng xanh sạch đẹp. Kiểm toán năng lượng giúp đơn vị kịp thời phát hiện những lỗi rò rỉ kỹ thuật gây tổn thất năng lượng, nguy cơ lãng phí nhiên liệu, năng lượng trong đơn vị và ảnh hưởng của nó đến môi trường thông qua các biện pháp giảm thiểu nhiên liệu đầu vào (xăng, dầu…) hoặc có biện pháp chống rò rỉ khí đốt, rò rỉ điện…, từ đó sẽ giảm bớt khí thải độc hại vào môi trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *