Thương mại điện tử – Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa kết nối với thị trường

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã trở thành động lực quan trọng cho thương mại điện tử của thế giới cũng như Việt Nam ngày càng phát triển mạnh mẽ. Thương mại điện tử đang trở thành xu hướng tất yếu, là cơ hội lớn để mỗi quốc gia mang sản phẩm của mình đến với toàn thế giới. Trong những năm gần đây, thương mại điện tử Việt Nam ngày càng được mở rộng và phát triển, là một trong các lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế nước ta. Thời gian qua đã có nhiều chính sách phát triển thương mại điện tử, trong đó Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 đã xác định một số mục tiêu như: Hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng; Thu hẹp khoảng cách giữa các thành phố lớn và các địa phương về mức độ phát triển thương mại điện tử; Xây dựng thị trường thương mại điện tử lành mạnh, có tính cạnh tranh và phát triển bền vững; Mở rộng thị trường tiêu thụ cho hàng hóa Việt Nam trong và ngoài nước thông qua ứng dụng thương mại điện tử; đẩy mạnh giao dịch, thương mại điện tử xuyên biên giới…”. Với những chính sách đó, giai đoạn 2017-2022, thương mại điện tử Việt Nam luôn giữ tốc độ tăng trưởng ổn định.

Hiện nay, xu hướng phát triển thương mại điện tử là tiến tới thương mại số (dịch chuyển dữ liệu xuyên biên giới) và phát triển hệ sinh thái với xúc tiến thưởng mại trên nền tảng số, phát triển thương mại điện tử bền vững, thương mại không giấy tờ, thanh toán, xử lý tranh chấp thương mại trực tuyến… Trong đó, phát triển thương mại điện tử bền vững chính là phát triển kinh doanh bền vững; phát triển cơ sở hạ tầng bền vững; phát triển nguồn nhận lực số chất lượng cao; phát triển và ứng dụng công nghệ để năng cao trải nghiệm khách hàng… hướng tới kinh doanh có trách nhiệm trên triển thương mại điện tử, đây là nội dung đang được ưu tiên phát triển, nhất là khi số lượng người tiêu dùng khiếu nại khi mua hàng trên các sàn, website triển thương mại điện tử, mạng xã hội… tăng lên nhanh chóng trong thời gian qua.

Đề cập đến một trong những giải pháp cho vấn đề này, hiện nay Bộ Quy tắc kinh doanh có trách nhiệm vì người tiêu dùng được ban hành sẽ giúp người bán hàng kinh doanh bền vững và hiệu quả hơn, đồng thời, giúp người tiêu dùng đánh giá và lựa chọn hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thông minh đồng thời cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo thuận lợi cho phát triển triển thương mại điện tử thông qua hạ tầng, nhân lực; khuyến khích khu vực tư nhân đổi mới sáng tạo và tích cực tham gia ứng dụng triển thương mại điện tử; minh bạch thị trường, chuẩn hóa thông tin; Ban hành quy chế về bảo vệ người tiêu dùng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *