Cục Hóa chất: Tiếp tục bổ sung thông tin vào Danh mục hóa chất quốc gia

Theo Quyết định số 3783/QĐ-BCT ngày 19/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định về Danh mục hóa chất quốc gia và quản lý hóa chất mới trình Chính phủ xem xét ban hành.

Cục Hóa chất cho biết, việc xây dựng cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia là rất cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc triển khai hoạt động hóa chất. Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia góp phần từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin ngành hóa chất, cung cấp thông tin, phục vụ định hướng phát triển ngành.

cuc hoa chat tiep tuc bo sung thong tin vao danh muc hoa chat quoc gia
Hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia góp phần từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin ngành hóa chất

Theo Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất (Cục Hóa chất) trong quá trình xây dựng dự thảo Danh mục được Cục Hóa chất triển khai trong Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia và Danh mục hóa chất quốc gia và đã tổng hợp được danh sách đề xuất từ các doanh nghiệp gồm 36.777 chất (tính đến thời điểm ngày 1/3/2020).

Để thu thập đầy đủ các loại hóa chất đã được nhập khẩu, sản xuất, sử dụng ở Việt Nam và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp rà soát, đề xuất bổ sung hóa chất vào dự thảo Danh mục, Cục Hóa chất tiếp tục tiếp nhận ý kiến bổ sung Dự thảo Danh mục hóa chất quốc gia của các doanh nghiệp đến trước ngày 30/5/2020 thông qua Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia tại địa chỉ http://chemicaldata.gov.vn/. Danh sách hóa chất do các đơn vị cung cấp đề nghị đầy đủ các thông tin sau: tên hóa chất, mã số CAS, Phiếu an toàn hóa chất (MSDS), hồ sơ chứng minh hóa chất đã được sử dụng tại Việt Nam (hợp đồng mua bán hoặc hóa đơn) theo hướng dẫn đính kèm công văn này.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp các bằng chứng chính xác và chịu trách nhiệm với các thông tin do mình cung cấp danh sách hóa chất do các đơn vị cung cấp đề nghị đầy đủ các thông tin sau: hóa chất, mã số CAS, phiếu an toàn hóa chất (MSDS), hồ sơ chứng minh hóa chất đã được sử dụng tại Việt Nam (hợp đồng mua bán hoặc hóa đơn)… được gọi tắt là bằng chứng.

Lưu ý, chỉ cán bộ phụ trách của Cục Hóa chất và doanh nghiệp để xuất được phép xem xét danh mục các loại hóa chất được doanh nghiệp đề xuất cũng như các bằng chứng đính kèm phục vụ công tác xác minh thông tin và bổ sung dự thảo Danh mục hóa chất quốc gia.

Chi tiết xin liên hệ với Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất, Cục Hóa chất hoặc Hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia, email: admin@chemicaldata.gov.vn/.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *