Thủ tướng yêu cầu có các giải pháp phát triển ngành mía đường cụ thể và khả thi

Văn phòng Chính phủ mới có văn bản truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ ngày 18/2/2020 về tháo gỡ khó khăn cho ngành mía đường, yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới, với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, căn cơ và khả thi, báo cáo Thủ tướng trước ngày 20/3/2020.

Thủ tướng đánh giá, qua 25 năm phát triển, ngành mía đường Việt Nam đã tạo ra việc làm cho trên 35 vạn hộ nông dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, sẵn sàng tháo gỡ các rào cản, tạo điều kiện thuận lợi theo qui định của pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế để ngành mía đường phát triển.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đối với mặt hàng đường, từ năm 2020 phải thực hiện theo cam kết tại Hiệp định hàng hóa ASEAN (ATIGA), ngành mía đường phải chủ động tự đổi mới để có thể đáp ứng tốt hơn những yêu cầu đặt ra, tiếp tục phát triển bền vững trong tình hình mới.

Theo Thủ tướng, các thách thức, yêu cầu đang đặt ra đối với ngành mía đường, bao gồm: Gắn sản xuất với nhu cầu thị trường; biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nhiều vùng trồng mía nguyên liệu; hoạt động gian lận thương mại, nhập khẩu đường thô, đường lỏng ngày càng phức tạp, tinh vi. Tái cơ cấu, ứng dụng khoa học công nghệ gắn với tổ chức sản xuất chưa được chú trọng để có các giải pháp, đối sách phù hợp nhằm cơ cấu thực chất hơn sản xuất, kinh doanh của ngành mía đường, qua đó phát huy hơn nữa các lợi thế của ngành như: nhu cầu lớn của thị trường trong nước; cơ hội để phát triển các sản phẩm sau đường như sản xuất điện từ bã mía, ván ép, etanol… để cải thiện năng suất, chất lượng mía nguyên liệu, nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh của các nhà máy sản xuất đường, phát triển ngành mía đường phù hợp với điều kiện hội nhập và quan điểm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự cường.

thu tuong yeu cau co cac giai phap phat trien nganh mia duong cu the va kha thi
Cơ giới hóa thu hoạch mía. Ảnh minh họa

Để tiếp tục phát triển ngành mía đường Việt Nam tương xứng với tiềm năng, Thủ tướng yêu cầu: Bộ Công Thương áp dụng các biện pháp phòng vệ phù hợp với pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế để bảo vệ sản xuất mía đường trong nước; áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với đường lỏng siro ngô và các chất tạo ngọt khác; tăng cường chống buôn lậu đường, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm; tăng cường quản lý thị trường, chống gian lận thương mại; rà soát báo cáo Chính phủ phê duyệt giá điện đồng phát từ bã mía phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tăng cường công tác chống buôn lậu, chống gian lận thương mại và hàng giả quyết liệt hơn; xử lý nghiêm các cán bộ có liên quan đến bảo kê nhập khẩu đường trái phép.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các tổ chức tín dụng xem xét tổng thể những vùng bị hạn hán, khó khăn để khoanh, giãn nợ cho nông dân trồng mía; xem xét, tiếp tục cho vay vốn ưu đãi đối với hoạt động trồng mía, chế biến tại những khu vực có hiệu quả.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường đầu tư hàng năm, có nguồn kinh phí cho công tác nghiên cứu giống mía mới, cơ giới hóa, thủy lợi hóa những vùng mía tập trung; phối hợp với Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia áp dụng các rào cản kỹ thuật và các công cụ phòng vệ để kiểm soát đường nhập khẩu theo thông lệ, kinh nghiệm quốc tế; đẩy mạnh liên kết giữa các nhà máy chế biến đường và người nông dân trồng mía.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Mía đường Việt Nam và các bộ, cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp phát triển ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới, trong đó đánh giá kết quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 77/TB-VPCP ngày 7/6/2018, nêu rõ quan điểm phát triển đối với ngành mía đường trong giai đoạn hiện nay và giai đoạn tới, xác định cụ thể các nhiệm vụ trước mắt và nhiệm vụ dài hạn của từng bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội Mía đường Việt Nam. Các nhiệm vụ, giải pháp phải hết sức cụ thể, căn cơ và khả thi, nhất là các giải pháp tăng cường chế biến, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng giống mía, phát triển các sản phẩm sau đường.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *