Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại: Những giải pháp khả thi

TCCT Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là hướng đi tất yếu đối với các tổ chức, doanh nghiệp để thích ứng và tận dụng những cơ hội mới, trong đó có hoạt động xúc tiến thương mại.

Mới đây, Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Alibaba.com tổ chức Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại được tổ chức tại Hà Nội. Hội nghị thu hút hơn 200 đơn vị, tổ chức xúc tiến thương mại, doanh nghiệp với trọng tâm tập trung vào ngành hàng Nông sản, Thực phẩm và Đồ uống.

                                    Toàn cảnh Hội nghị

Khai thác các giá trị xuyên thời gian và không biên giới

Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư (CMCN 4.0) đã mang lại thành tựu ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Trong bối cảnh ấy, ứng dụng CNTT và chuyển đổi số đang trở thành một xu thế tất yếu trong mọi lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội. Các nước đang phát triển không nhất thiết sẽ là nước đi sau trong quá trình tiếp cận và ứng dụng Cách mạng Công nghiệp 4.0. Do tốc độ và phạm vi phát triển nhanh chưa từng có tiền lệ, CMCN 4.0 có thể tương tác với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng như xây dựng chính sách trong nước.

Ứng dụng CNTT và chuyển đổi số không còn là một lựa chọn, mà trở thành hướng đi bắt buộc đối với mọi tổ chức và doanh nghiệp để thích ứng và tận dụng những cơ hội mới nhằm duy trì và mở rộng thị trường. Số lượng các công nghệ, nền tảng ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT), quản lý sản xuất, quản lý bán hàng đang ngày càng gia tăng và ngày càng nhiều doanh nghiệp trong nước và quốc tế đã triển khai sâu và rộng trong nhiều năm qua nhằm khai thác các giá trị xuyên thời gian và không biên giới.

Ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã xác định một trong những quan điểm phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong giai đoạn 2021 – 2030 là phát triển nhanh và bền vững chủ yếu dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ động nắm bắt kịp thời và tận dụng hiệu quả các cơ hội của CMCN 4.0 để cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế số và coi đây là nhân tố quyết định để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và nền kinh tế. Quan điểm này đã và đang được cụ thể hóa ở một loạt các văn bản, trong đó có Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030…

Trong bối cảnh đó, Hội nghị Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để các chuyên gia và doanh nghiệp cùng trao đổi các vấn đề về công nghệ và các giải pháp khả thi cho các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm hàng hóa và ứng dụng thành công trong kinh doanh; Nâng cao năng lực chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Chia sẻ kinh nghiệm thành công của các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại (XTTM).

Ông Hoàng Minh Chiến – Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (giữa) phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị tập trung vào hai nội dung chính. Thứ nhất, hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa từng bước lập kế hoạch, thực hiện được kế hoạch chuyển đổi số cho doanh nghiệp trên cơ sở các nguồn lực hiện có, thay đổi nhận thức và tư duy về việc tận dụng các công cụ số. Cục XTTM chính thức khởi động Chương trình hỗ trợ cho 10.000 doanh nghiệp về gói chuyển đổi số trọn gói cho doanh nghiệp. Với chương trình này, các doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn và tư vấn thực địa cài đặt các nền tảng tiêu chuẩn, ứng dụng ngay được trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đặc biệt, các doanh nghiệp sẽ được phân chia theo các đối tượng như sản xuất, thương mại, xuất khẩu… để được tư vấn hiệu quả.

Thứ hai, trong khuôn khổ hợp tác với Alibaba.com, năm nay Cục XTTM phối hợp với Alibaba.com thiết kế, xây dựng và triển khai “Gian hàng quốc gia Việt Nam – VIETNAM PAVILION”. Đây là hoạt động tập trung hỗ trợ doanh nghiệp XTTM trên môi trường số hiệu quả, thúc đẩy quảng bá hình ảnh và thương hiệu sản phẩm Việt. Đặc biệt, Cục XTTM sẽ phối hợp với sàn TMĐT Aliababa.com thực hiện các chương trình hỗ trợ cho hơn 2.500 doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ doanh nghiệp trang bị thêm những công cụ và xây dựng năng lực, thích ứng với tiến trình phát triển chung, sẵn sàng vượt qua các thách thức.

Ngoài ra, hai bên có kế hoạch triển khai các khoá huấn luyện cho các hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp, hộ kinh tế tại các thành trong cả nước nhằm nâng cao tư duy thương mại điện tử B2B của các doanh nghiệp, trực tiếp bán hàng (livestream), đồng tổ chức các sự kiện đào tạo để nâng cao nhận thức về chuyển đổi số của doanh nghiệp và đào tạo nguồn nhân lực có năng lực trong nghiệp vụ thương mại điện tử.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *