Thực hiện thành công nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế – xã hội

Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng của năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xác định chủ đề, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Chủ đề năm 2021 đó là: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị – Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”. Với một số chỉ tiêu cụ thể:

Về chỉ tiêu kinh tế: (1) Tăng trưởng GRDP (giá so sánh 2010) đạt 13,5% so với năm 2020, trong đó công nghiệp – xây dựng tăng 19,2%; dịch vụ tăng 7,84%; nông, lâm và thủy sản tăng 1,06%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,02%;(2) GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 6.600 USD; (3) Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 17%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt 40,7%; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 46,5%; (4) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 89.490,478 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 35.000 tỷ đồng; (5) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 204 nghìn tỷ đồng; (6) Kim ngạch xuất khẩu đạt 22,3 tỷ USD; (7) Sản lượng hàng hoá thông qua cảng đạt 159 triệu tấn; (8) Khách du lịch đạt 8,25 triệu lượt; (9) Tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đạt 41%; (10) Hoàn thành xây dựng mô hình thí điểm 8 xã nông thôn mới kiểu mẫu; (11) Thu hút 2,5 – 3,0 tỷ USD vốn đầu tu trực tiếp nước ngoài (FDI).

Về chỉ tiêu xã hội: (12) Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức 3,77%. (13) Giải quyết việc làm cho khoảng 56.000 lượt người lao động; (14) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85,5%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ là 36%; (15) Không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016 – 2020; (16) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 91%;

Về chỉ tiêu môi trường: (17) Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn đạt 100%; (18) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý hợp vệ sinh: ở đô thị đạt 100%; nông thôn đạt 91%; (19) Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật 21,2%.

Về chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng: (20) Kết nạp mới từ 3.300 – 3.500 đảng viên; 70% số doanh nghiệp ngoài nhà nước có điều kiện; 100% hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có điều kiện thành lập được tổ chức đảng. (21) Kết thúc xử lý, kiến nghị đưa ra 50% số vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo giải quyết. (22) Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra chuyên đề 40 – 45 lượt tổ chức đảng, 25 – 30 đảng viên, trong đó có cấp ủy viên cùng cấp; giám sát chuyên đề 8 – 10 tổ chức đảng, 8-10 đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp. (23) 100% các xã, phường có mô hình “Dân vận khéo” trong triển khai xây dựng thí điểm các mô hình: xã nông thôn mới kiểu mẫu, chỉnh trang các dòng sông chảy qua nội đô, xây dựng công viên tại các phường. (24) 100% người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối thoại trực tiếp với Nhân dân theo quy định.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 như: Thành ủy, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo phương châm sâu sát, thiết thực, hiệu quả; trước hết là đổi mới việc ban hành nghị quyết của cấp ủy, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, xuất phát từ tình hình thực tiễn, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội thành phố, đồng thời các nghị quyết phải thể hiện rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, có nguồn lực bảo đảm, đề ra tiến độ hoàn thành.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công nhiệm vụ kép, vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế – xã hội, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Trọng tâm là: Tập trung chỉnh trang, hiện đại hóa, xây dựng đô thị Hải Phòng mang đặc trưng, bản sắc riêng của thành phố cảng biển theo đúng Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Lập Đề án chỉnh trang các dòng sông trong nội đô. Đẩy mạnh chỉnh trang, nâng cấp đô thị trung tâm, nhất là các khu đô thị dọc theo các dòng sông chảy qua nội đô, gắn với việc hiện đại hóa kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ trên toàn thành phố. Lập kế hoạch, triển khai xây dựng các công viên cây xanh, các khu vực vui chơi, các công trình phục vụ cộng đồng tại địa điểm phù hợp. Khởi công đầu tư xây dựng các công trình Trung tâm hành chính, chính trị mới tại khu vực Bắc sông Cấm. Đầu tư xây dựng, mở rộng, hoàn thành một số công trình kết cấu hạ tầng giao thông nhằm đẩy nhanh quá trình đô thị hóa quận Dương Kinh, quận Kiến An.

Tập trung công tác giải phóng mặt bằng, bố trí nguồn lực xây dựng thành công mô hình thí điểm nông thôn mới kiểu mẫu tại 8 xã đã được xác định. Trên cơ sở đó, tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm để triển khai đồng bộ. Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, nâng cao hiệu quả của các biện pháp chống thất thu thuế, thực hành tiết kiệm và bảo đảm hiệu quả tuyệt đối của việc chi ngân sách. Tiếp tục coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị thành phố. UBND thành phố và các cấp chính quyền tăng cường đổi mới công tác quản lý, điều hành. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch nhằm tạo bước chuyển biến rõ nét trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Huy động tối đa nguồn lực xã hội để tập trung đầu tư mạnh mẽ vào 3 trụ cột kinh tế: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển – logistics, du lịch – thương mại. Tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp ngay từ những tháng đầu năm 2021 nhằm phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón các dòng đầu tư mới. Đẩy mạnh triển khai các bến cảng mới tại cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, các dự án phát triển du lịch tại Đồ Sơn, Cát Bà và đảo Vũ Yên. Đầu tư nguồn lực, ban hành các cơ chế, chính sách phát triển các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học – công nghệ, thực hiện chính sách an sinh xã hội tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố. Củng cố quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nắm vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại các âm mưu, diễn biến làm mất ổn định trật tự trị an và môi trường đầu tư kinh doanh thành phố; nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Siêu tàu vào Cảng – Ảnh minh họa: Đức Nghĩa

Cán bộ, đảng viên hoàn thiện hơn nữa trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm của người đảng viên trong giai đoạn mới của thành phố và đất nước

Thành ủy, các cấp ủy tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Phát huy cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ở tất cả các cấp, ngành, trước hết là của các đồng chí ủy viên Thành ủy, đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Giữ gìn nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; phát hiện và đấu tranh kịp thời với các hành vi “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Toàn thể cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc ngày 19/11/2020, từ đó tự kiểm nghiệm, rút ra được những bài học cần thiết để hoàn thiện hơn nữa trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm của người đảng viên trong giai đoạn mới của thành phố và đất nước.

Ban hành Quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI và năm 2021; chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc rà soát, sửa đổi, ban hành quy chế làm việc, các quy chế phối hợp bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Rà soát tổng thể, bổ sung, sửa đổi, thay thế các quy chế, quy định, hướng dẫn của Thành ủy trên cơ sở các quy chế, quy định, hướng dẫn mới của Trung ương về công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ. Rà soát tổng thể thực trạng đội ngũ cán bộ các cấp, xây dựng, thực hiện các Đề án: Cơ chế, chính sách thu hút cán bộ có triển vọng vào vị trí lãnh đạo, quản lý; Luân chuyển cán bộ trẻ, có triển vọng, được đào tạo chính quy về xã, phường, thị trấn, quận, huyện; Nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyển dụng cán bộ công chức vào hệ thống các cơ quan Đảng, tổ chức, chính quyền các cấp; Bố trí, sắp xếp bí thư, chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương.

Thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề để phòng ngừa sai phạm, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hoàn thành chỉ tiêu không còn hộ nghèo. Các cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch, lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thành phố; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, kết quả cao và thực sự là ngày hội của toàn dân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *