HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Thời gian ban hành Luật
14/06/2019 Luật Phòng, Chống tác hại của rượu, bia (PCTHRB)
14/06/2019 Luật Thi hành án hình sự
13/06/2019 Luật Quản lý thuế
12/06/2018 Luật An ninh mạng
20/06/2017 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự
12/06/2017 Luật Quản lý ngoại thương (QLNT)
12/06/2017 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
22/11/2016 Luật sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư
06/04/2016 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế
01/01/2016 Luật sửa đổi, bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư
27/11/2015 Bộ Luật hình sự (hết hiệu lực một phần)
24/11/2015 Bộ Luật hình sự
19/11/2015 Luật An toàn thông tin mạng
26/11/2014 Luật Doanh nghiệp
26/11/2014 Luật Đầu tư (hết hiệu lực một phần)
21/06/2012 Luật Quảng cáo
23/11/2009 Luật Viễn Thông
29/06/2006 Luật Công nghệ thông tin (CNTT)
29/11/2005 Luật Giao dịch điện tử (GDĐT)
14/06/2005 Luật Thương mại
  Nghị định hướng dẫn Luật
14/02/2020 Nghị định 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (Luật PCTHRB)
17/01/2020 Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (Luật Đầu tư)
24/12/2018 Nghị định 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính (Luật GDĐT)
27/09/2018 Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (Luật GDĐT)
12/09/2018 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ (Luật GDĐT)
01/03/2018 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương (Luật QLNT)
01/03/2018 Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng (Luật CNTT)
15/01/2018 Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (Luật Thương mại, Luật QLNT)
15/01/2018 Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương (hết hiệu lực một phần, Luật Thương mại)
24/04/2017 Nghị định 49/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện (Luật Viễn Thông)
24/12/2016 Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp (hết hiệu lực một phần)
21/11/2016 Nghị định 156/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính (Luật GDĐT)
01/07/2016 Nghị định 80/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt (Luật CNTT)
01/07/2016 Nghị định 81/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông (Luật Viễn thông)
14/11/2013 Nghị định 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo (hết hiệu lực một phần, Luật quảng cáo)
08/11/2013 Nghị định 154/2013/NĐ-CP quy định về khu công nghệ thông tin tập trung (Luật CNTT)
15/07/2013 Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên trên mạng (Luật CNTT)
16/05/2013 Nghị định 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử (hết hiệu lực một phần, Luật GDĐT)
22/11/2012 Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt (thay thế Nghị định số 64/2001/NĐ-CP về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; Luật CNTT)
5/10/2012 Nghị định 77/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 90/2008/NĐ-CP về chống thư rác (hết hiệu lực một phần, Luật GDĐT)
13/06/2011 Nghị định 43/2011/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (Luật CNTT)
06/04/2011 Nghị định 25/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông (Luật Viễn thông)
25/09/2021 Nghị định số 85/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thương mại điện tử
13/08/2008 Nghị định 90/2008/NĐ-CP về chống thư rác (hết hiệu lực một phần, Luật GDĐT)
08/03/2007 Nghị định 35/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng (Luật GDĐT)
23/02/2007 Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính (Luật GDĐT)
  Xử lý vi phạm
03/02/2020 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (Luật viễn thông, Luật CNTT, Luật GDĐT, Luật ATTTM)
24/04/2017 Nghị định 49/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
20/03/2017 Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo
14/12/2015 Nghị định 127/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương
18/05/2020 Nghị định 54/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành công thương
07/04/2014 Nghị định 25/2014/NĐ-Cp quy định về phòng, chống tội phạm và phạm vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao
26/08/2020 Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
13/11/2013 Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
12/11/2013 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao du lịch và quảng cáo
  Thông tư hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định
18/12/2019 Thông tư 42/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành
30/9/2019 Thông tư 68/2019/TT-BCT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của chính phủ quy định về hoá đơn điện tử khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ
20/09/2019 Thông tư 66/2019/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2015/TT-BCT ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
19/07/2019 Thông tư 06/2019/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2019 của Bộ Trưởng Bộ thông tin và truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
31/08/2018 Thông tư 21/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt nam quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia
28/08/2018 Thông tư 19/2018/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam-Trung Quốc
20/8/2018 Thông tư 21/2018/TT-BCT sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
19/12/2017 Thông tư 134/2017/TT-BCT hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán (Nghị định số 27/2007/NĐ-CP)
15/12/2017 Thông tư 133/2017/TT-BTTTT quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước (Nghị định số 27/2007/NĐ-CP)
19/12/2017 Thông tư 41/2017/TT-BTTTT quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước (Nghị định số 26/2007/NĐ-CP)
27/04/2017 Thông tư 37/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BCT ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính, thông tư số 26/2015/TT-BCT ngày 27/02/2015 của Bộ Tài Chính
30/12/2016 Thông tư 37/2016/TT-NHNN quy định về việc quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia (hết hiệu lực một phần)
14/10/2016 Thông tư 30/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán (Hết hiệu lực một phần)
30/6/2016 Thông tư 20/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động và Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán
06/6/2016 Thông tư 04/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, hoá chất, sản xuất kinh doanh rượu, nhượng quyền thương mại, hoạt động mua bán hàng hoá qua sở giao dịch hàng hoá, năng lượng, an toàn thực phẩm và điện lực (hết hiệu lực một phần)
31/12/2015 Thông tư 59/2015/TT-BCT quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động (Nghị định số 52/2013/NĐ-CP)
18/08/2015 Thông tư 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet (Nghị định số 72/2013/NĐ-CP)
28/07/2015 Thông tư 110/2015/TT-BCT hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (Nghị định số 27/2007/NĐ-CP)
27/02/2015 Thông tư 26/2015/TT-BCT hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BCT ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (hết hiệu lực một phần)
31/12/2014 Thông tư 46/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt (Nghị định số 101/2012/NĐ-CP)
05/12/2014 Thông tư số 47/2014/TT-BCT quy định về quản lý website thương mại điện tử (thay thế Thông tư số 12/2013/TT-BCT quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử)
25/8/2014 Thông tư 119/2014/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BCT ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài Chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế (hết hiệu lực một phần)
31/03/2014 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (hết hiệu lực một phần)
28/6/2013 Thông tư 87/2013/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán
10/09/2012 Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTTTT-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn áp dụng quy định của Bộ luật hình sự về một số tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (Bộ Luật Hình sự)
31/03/2011 Thông tư 08/2011/TT-BTTTT sửa đổi thông tư 37/2009/TT-BTTTT quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
14/03/2011 Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (Nghị định số 27/2007/NĐ-CP)
15/11/2010 Thông tư 25/2010/TT-BTTTT quy định việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (Nghị định số 64/2007/NĐ-CP)
14/12/2009 Thông tư 37/2009/TT-BTTTT quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số (Hết hiệu lực một phần, Nghị định số 26/2007/NĐ-CP)
31/07/2009 Thông tư 26/2009/TT-BTTTT quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (Nghị định số 64/2007/NĐ-CP)
02/03/2009 Thông tư 03/2009/TT-BTTTT quy định về mã số quản lý và mẫu giấy chứng nhận mã số quản lý đối với nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, tin nhắn; nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet (Nghị định số 90/2008/NĐ-CP)
15/9/2008 Thông tư 78/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính (Nghị định số 27/2007/NĐ-CP)
18/01/2022 Thông tư 01/2022/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của Bộ công thương quy định về quản lý Website thương mại điện tử và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
20/06/2013 Thông tư 12/2013/TT-BCT quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến Website thương mại điện tử
  Các văn bản khác
19/11/2021 Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BCT của Bộ Công Thương: Nghị định 14/VBHN-BCT về Thương mại điện tử
18/03/2020 Văn bản hợp nhất số 20/VBHN-BCT của Bộ Công Thương: Thông tư 20/VBHN-BCT quy định về quản lý website Thương mại điện tử
15/03/2022 Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BCT của Bộ Công thương: Thông tư quy định về quản lý website thương mại điện tử
09/3/2021 Quyết định 316/QĐ-TTg phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money).
12/7/2021 Quyết định 1157/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021 – 2025.
15/05/2020 Quyết định số 645/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 – 2025
05/07/2022 Quyết định số 823/QĐ-BCT Quyết định ban hành Chương trình chuyển đổi số tại Bộ Công Thương giai đoạn 2022-2025
03/06/2020 Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
22/12/2020 Kế hoạch số 291/KH-UBND về phát triển Thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *