Thủ tướng chỉ đạo Bộ Khoa học công nghệ sửa đổi quy định về mã số mã vạch đối với hàng xuất khẩu

Trước những bất cập trong những quy định về mã số mã vạch đối với thuỷ sản xuất khẩu được doanh nghiệp phản ánh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương xem xét sửa đổi cho phù hợp.

Cụ thể, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 9208/VPCP-KGVX về việc sửa đổi quy định pháp luật về sử dụng mã số mã vạch (MSMV) nước ngoài.

Theo đó, về kiến nghị tại văn bản số 122/CV-VASEP của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP) ngày 13/10/2020 liên quan đến quy định sử dụng MSMV nước ngoài đối với hàng hoá XK, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương phối hợp với các bộ, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật về sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài để phù hợp thực tiễn sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của DN Việt Nam và đảm bảo hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này; thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2008/NĐ-CP và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP của Chính phủ theo đúng quy định về ban hành vằn bản quy phạm pháp luật.

Từ phản ánh của doanh nghiệp thuỷ sản, tháng 10/2020, VASEP đã có công văn gửi tới Thủ tướng và các bộ kiến nghị giải quyết vướng mắc trong quy định đăng ký sử dụng MSMV đối với hàng xuất khẩu quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP.

Theo VASEP, từ đầu năm tới nay, hiệp hội đã nhận được phản ánh của nhiều doanh nghiệp về bất cập liên quan đến quy định đăng ký sử dụng MSMV nước ngoài trên bao bì các lô thủy sản xuất khẩu, đúng vào dịp cộng đồng doanh nghiệp thủy sản đang gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19.

Ngày 31/3/2020 Hiệp hội có công văn số 34/2020/CV-VASEP gửi Bộ Khoa học và Công nghệ và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiến nghị giải quyết vướng mắc nói trên. Ngày 20/4/2020, Hiệp hội nhận được văn bản trả lời của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhưng chưa giải quyết được các vướng mắc nêu trên cho cộng đồng doanh nghiệp.

Tại công văn gửi Thủ tướng và các bộ, VASEP nêu rõ: Nội dung vướng mắc, bất cập tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ yêu cầu doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được xác nhận việc sử dụng mã nước ngoài khi sử dụng MSMV nước ngoài trên bao bì hàng XK.

Để có được đầy đủ các giấy tờ nêu trên và hoàn tất được thủ tục đăng ký MSMV nước ngoài với Trung tâm GS1 (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) nhiều khi doanh nghiệp phải mất 20-30 ngày mới xuất khẩu được lô hàng.

Việc yêu cầu khách hàng phải cung cấp quá nhiều giấy tờ đang tạo ra khó khăn trong xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp. Yêu cầu này cũng khiến doanh nghiệp khó khăn hơn rất nhiều trong việc tìm kiếm khách hàng, làm ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *