Văn bản quy phạm ngành

Số văn bảnNgày ban hànhHình thức văn bảnNơi ban hànhNội dungTải về
7204/BTC-TTTN04/08/2016Công vănBộ Công Thương Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu7204/BTC-TTTN
1563/QĐ-TTg08/08/2016Quyết địnhChính phủQuyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-20201563/QĐ-TTg
7716/BCT-TTTN19/08/2016Công vănBộ Công ThươngCông văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu7716/BCT-TTTN
8239/BCT-TTTN05/09/2016Công vănBộ Công ThươngCông văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu8239/BCT-TTTN
8811/BCT-TTTN20/09/2016Công vănBộ Công ThươngCông văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu8811/BCT-TTTN
88/BCT-TTTN04/01/2017Công vănBộ Công ThươngCông văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu88/BCT-TTTN
1315/BTC-TTTN18/02/2017Công vănBộ Công Thương Công văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu1315/BTC-TTTN
99/2020/NĐ-CP26/08/2016Nghị địnhQuy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí99/2020/NĐ-CP
98/2020/NĐ-CP26/08/2020Nghị địnhChính PhủQuy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng …98/2020/NĐ-CP
21/CT-TTg18/07/2018Chỉ thịThủ tướng chính phủNgày 18/7/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Chỉ thị số 21/CT-TTg về đẩy mạnh …21/CT-TTg
08/2016/TT-BCT29/06/2016Thông tưBộ Công ThươngQuy định về việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương.08/2016/TT-BCT
6695/BCT-TTN20/07/2016Công vănBộ Công ThươngCông văn về việc điều hành kinh doanh xăng dầu6695/BCT-TTN
3835/BCT-TTTN05/05/2016Thông báoVề việc điều hành kinh doanh xăng dầu3835/BCT-TTTN
3407/BCT-TTTN20/04/2016Thông báoVề việc điều hành kinh doanh xăng dầu3407/BCT-TTTN
2427/BCT-TTTN21/03/2016Thông báoBộ Công ThươngVề điều hành kinh doanh xăng dầu.2427/BCT-TTTN
07/2015/QĐ-TTg02/03/2015Quyết địnhVề việc ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc …07/2015/QĐ-TTg
47/2024/TT-BCT05/12/2014Thông tưBộ Công ThươngQuy định về quản lý webiste thương mại điện tử47/2024/TT-BCT
83/2014/NĐ-CP03/09/2014Nghị địnhChính phủVề việc kinh doanh xăng dầu83/2014/NĐ-CP