Chủ đề năm 2021: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị – Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu”

Thành ủy Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết nghị: Năm 2020, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân đã được đặc biệt quan tâm, vai trò lãnh đạo toàn diện của Thành ủy, các cấp ủy được bảo đảm, phương thức lãnh đạo của Thành ủy có nhiều đổi mới, bảo đảm tính bao quát, thiết thực, cụ thể, đạt kết quả rõ rệt, là một trong những yếu tố quyết định tới những kết quả thành công của năm 2020. Đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã được Thành ủy, các cấp ủy chỉ đạo sát sao, thực hiện nghiêm túc theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương và đã thành công rất tốt đẹp. Thành phố đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép, vừa thành công trong chống dịch COVID-19, vừa duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 11/18 chỉ tiêu kinh tế – xã hội. Kinh tế thành phố tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức cao nhất cả nước, tăng 12,23%, gấp hơn 4 lần so với bình quân chung cả nước.

Kết quả toàn diện đạt được trong năm 2020 đã góp phần quan trọng vào thành tựu quan trọng của 5 năm nhiệm kỳ 2015 – 2020; củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, của Thành ủy, các cấp ủy, chính quyền thành phố; là tiền đề để Đảng bộ thành phố tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị lớn như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tình hình kinh tế, chính trị thế giới sẽ có những biến động khó lường, đại dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu được kiểm soát hiệu quả, sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình chung của đất nước và thành phố. Mặt khác, thành phố cũng có nhiều thuận lợi, uy tín, vị thế của Hải Phòng đã được khẳng định. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã xác định những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, có tính khả thi cao, mở ra một giai đoạn phát triển mới, bứt phá của thành phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *