Công Tác Khuyến công: Họp tổng kết hoạt động của cộng tác viên năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Mạng lưới cộng tác viên khuyến công, kênh thông tin quan trọng đã phối hợp triển khai các đề án, chương trình đạt được những kết quả thiết thực.

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Công Thương, hoạt động khuyến công ngày càng tạo được sức lan tỏa. Hoạt động khuyến công đã hỗ trợ, tiếp sức, khuyến khích nhiều doanh nghiệp, làng nghề sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mạnh dạn đầu tư, đổi mới dây chuyền thiết bị sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, liên kết, mở rộng thị trường, tạo việc làm, nâng cao hiệu suất lao động; khuyến khích các tổ chức, cá nhân thành lập mới doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình sản xuất, vv…

Để cho các cơ sở CNNT có thông tin về hoạt động và các chính sách khuyến công thì phải kể đến kênh tuyên truyền đó là đội ngũ cộng tác viên khuyến công. Cộng tác viên khuyến công giữ vai trò quan trọng trong việc nắm bắt nhu cầu thực tế các cơ sở sản xuất CNNT tại các địa bàn giúp cho Trung tâm xây dựng, triển khai đề án; phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở, đơn vị thụ hưởng hoàn thành đề án đúng tiến độ; phổ biến các chính sách của Nhà nước đối với hoạt động sản xuất công nghiệp nông thôn, các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương.

Trong năm 2022, mạng lưới cộng tác viên đã phối hợp triển khai các đề án, chương trình đạt được những kết quả thiết thực.

Ngày 13/4/2023, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp đã tổ chức họp mạng lưới cộng tác viên khuyến công. Tham dự có Bà Lê Thị Thanh Tâm – Phó phòng QLCN Sở Công Thương; Ông Trương Thanh Nhàn – Phó Giám đốc Trung tâm; chuyên viên phòng khuyến công, cùng 25 cộng tác viên khuyến công trên địa bàn Tỉnh.

Họp tổng kết hoạt động của CTV trong năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

Mở đầu cuộc họp, Ông Hồ Trần Hồng Ân – Chuyên viên phòng Khuyến công báo cáo tóm tắt hoạt động khuyến công trong năm 2022. Theo đó, trong năm 2022 tổng kinh phí khuyến công được giao thực hiện là 5 tỷ 978 triệu đồng. Trung tâm đã hoàn thiện các đề án chi tiết trình Sở Công Thương thẩm định và phê duyệt được 31 chương trình, kế hoạch, đề án với kinh phí thực hiện là 5 tỷ 804 triệu đồng.

Tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung thảo luận đề ra các giải pháp, phương hướng triển khai nhiệm vụ thực hiện công tác khuyến công năm 2023, trong đó tập trung thực hiện các nội dung chính như sau:

  1. Chương trình hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: hỗ trợ từ 10-15 cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến. Tổng kinh phí thực hiện: 2.735 triệu đồng.
  2. Chương trình nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công. Kinh phí thực hiện: 335 triệu đồng;
  3. Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Kinh phí thực hiện: 900 triệu đồng;
  4. Chương trình cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công. Với các nội dung: Xuất bản 6.000 bản thin Công Thương (6 kỳ/năm); xây dựng 05 chương trình Truyền hình; truyên truyền 15 bài báo trên Báo Bình Dương. Tổng kinh phí thực hiện: 830 triệu đồng

Nhằm tiếp tục cũng cố và duy trì mạng lưới cộng tác viên, trong năm 2023 Trung tâm đã trình Sở Công Thương đề án “Duy trì mạng lưới cộng tác viên Khuyến công”. Năm 2023 mạng lưới cộng tác viên khuyến công gồm có 25 người do Sở Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 49/QĐ-SCT ngày 30/3/2023. Trong đó có 8 cộng tác viên cấp huyện và 11 cộng tác viên cấp xã, 06 cộng tác viên là Hiệp hội ngành hàng trên địa bàn tỉnh, ưu tiên phát triển cộng tác viên ở những địa phương có tiềm năng, thế mạnh phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp thuộc các huyện phía Bắc của tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Ông Trương Thanh Nhàn  – Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và PTCN đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2022 của hoạt động khuyến công, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của đội ngũ cộng tác viên. Đồng thời, lãnh đạo Trung tâm đã đưa ra phương hướng trong thời gian tới cần xây dựng, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên nhằm đáp ứng nhu cầu công việc, góp phần đưa hoạt động khuyến công ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, các cộng tác viên cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và PTCN, tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn về khuyến công, tích cực nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động khuyến công qua đó tư vấn cho các cơ sở công nghiệp nông thôn lựa chọn hướng đầu tư phù hợp góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Sau cùng, Trung tâm cũng lắng nghe tiếp thu, giải đáp thắc mắc, kiến nghị của các cộng tác viên để nắm rõ hơn những khó khăn vướng mắc trong quá trình nắm thông tin và triển khai thực tế tại từng địa phương, từ đó giúp Trung tâm luôn sâu, sát kịp thời hướng dẫn và đồng hành cùng cộng tác viên hoàn thành nhiệm vụ góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động khuyến công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *