Hải Phòng quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn ODA

Trong 10 tháng của năm 2020, tuy chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch Covid-19 nhưng thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo quyết liệt việc giải ngân vốn đầu tư công và đạt được những kết quả đáng ghi nhận…

Theo báo cáo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tại Hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan, địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài, trong 10 tháng của năm 2020, đặc biệt trong các tháng 9 và 10, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các hội nghị giao ban trực tuyến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Các đoàn công tác của Chính phủ đã tới các địa phương thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; lãnh đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương vào cuộc chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, bao gồm vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài. Nhờ đó tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn nước ngoài đã có những chuyển biến tích cực.

Cụ thể, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài đến ngày 31/10 ước đạt 18.089 tỷ đồng, bằng 30,15% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đối với Kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài năm 2019 kéo dài thực hiện hiện và giải ngân sang năm 2020, ước đạt 10.151 tỷ đồng, đạt 69,72%. Theo số liệu của Bộ Tài chính, ước đến ngày 31/10, phần lớn các bộ ngành trung ương có mức giải ngân thấp; 11 địa phương có mức giải ngân từ 51,55% trở lên.

Tại Hải Phòng, để thúc đẩy việc giải ngân vốn đầu tư công, trong đó có vốn ODA, thành phố đã chủ động triển khai nhiều giải pháp ngay từ đầu năm. Theo đó, UBND TP Hải Phòng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. Trong đó có việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt giá đất của các địa phương, vừa phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư, vừa hỗ trợ các địa phương đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất, đảm bảo cân đối đủ vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2020.

Các cấp ngành cũng triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện Chủ đề năm của thành phố có liên quan đến công tác tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách thành phố năm 2020. Cân đối kịp thời các nguồn vốn theo kế hoạch đầu tư công năm 2020 để giải ngân cho các dự án đầu tư.

Các địa phương hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020 cho các dự án. Việc giao kế hoạch toàn bộ vốn năm 2020 (gồm cả nguồn vốn được bổ sung) cho các dự án đã hoàn thành trong tháng 8-2020, trong đó có 77 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương cho Dự án mở rộng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn Hải Phòng và 1.456, 2 tỷ đồng tiền thưởng vượt dự toán thu năm 2019…

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2020 (bao gồm các nguồn vốn các năm trước chuyển sang), Hải Phòng tập trung quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng của thành phố. Đồng thời UBND TP đã quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn trong nội bộ các dự án của từng chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân của một số dự án. Các thủ tục thẩm định, trình phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán và giải quyết các thủ tục đầu tư khác được đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian. Các cấp ngành cũng chủ động hướng dẫn các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án triển khai đảm bảo tiến độ đề ra.

Dự án thoát nước mưa, nước thải và quản lý chất thải rắn tiến độ còn chậm

Ngoài ra, thành phố tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, của công chức và đạo đức công vụ; tăng cường công tác phối hợp theo dõi, thực hiện kế hoạch. Chính vì vậy 10 tháng của năm 2020, tuy chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng kết quả giải ngân vốn ODA của Hải Phòng cũng đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, với vốn kế hoạch kéo dài năm 2019 kéo dài sang năm 2020 (vốn cấp phát) là 505,385 tỷ đồng, đến ngày 27-10 đã giải ngân được 473,471 tỷ đồng. Năm 2020, thành phố phân bổ kế hoạch vốn là 1.301, 9 tỷ đồng, cũng tính đến ngày 27-10 đã giải ngân được 464,954 tỷ đồng. Số vốn kế hoạch dự kiến giải ngân đến ngày 31-1-2021 là 1.224,960 tỷ đồng.

Giải ngân vốn đầu tư công có vai trò rất quan trọng trong bối cảnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch COVID-19. Làm tốt công tác này sẽ thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nhiều loại vật tư, nguyên liệu, qua đó tạo việc làm, góp phần tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Do vậy Hải Phòng đang quyết tâm tập trung giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Thời gian tới, Hải Phòng sẽ tiếp tục kế hoạch thu hút, triển khai nguồn vốn ODA, vay ưu đãi của các nhà tài trợ cho thành phố để tập trung phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở, nhất là hệ thống hạ tầng giao thông mang tính kết nối với các tỉnh, thành trong vùng; các dự án thoát nước, nước thải, góp phần phát triển hệ thống giao thông công cộng, cải thiện điều kiện môi trường…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *