Hoạt động khuyến công thành phố Hải Phòng

Thực hiện Nghị định 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 về khuyến công; Quyết định số 1881/QG-TTg ngày 20/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, được sự quan tâm chỉ đạo của Thành uỷ, Ủy ban nhân dân về phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những thành tích nhất định, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế – lao động theo hướng CNH-HĐH công nghiệp nông thôn.

Bộ Công thương, Cục Công nghiệp địa phương đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và văn bản cá biệt cụ thể hóa chính sách khuyến công, tạo điều kiện thuận tiện cho công nghiệp nông thôn, công nghiệp địa phương phát triển. Cục Công nghiệp địa phương đã chỉ đạo, hỗ trợ kinh phí triển khai các đề án khuyến công quốc gia trên địa bàn, thúc đẩy hoạt động khuyến công địa phương góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm cho lao động khu vực nông thôn.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 về Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công thành phố Hải Phòng, ban hành phê duyệt Chương trình Khuyến công thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 – 2025 và phê duyệt các đề án khuyến công địa phương hàng năm làm cơ sở để triển khai thực hiện các đề án.

Trong hai năm qua hoạt động khuyến công Hải Phòng đã từng bước được củng cố và phát triển, đạt được hiệu quả tích cực đối với sự phát triển của công nghiệp nông thôn, đã huy động được các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp và các dịch vụ khuyến công ở nông thôn, góp phần phân công lại lao động xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế – lao động theo hướng công nghiệp hoá, tạo việc làm và thu nhập cho lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo và phát triển đời sống văn hóa – xã hội ở nông thôn. Hoạt động khuyến công cũng đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế liên doanh, liên kết, đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn, nâng cao năng lực và thực hiện có hiệu quả quá trình hội nhập kinh tế.

Góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới. Xây dựng và phát triển mạnh CNNT theo hướng phát triển các nghề mới, sử dụng nhiều lao động, phát huy ngành nghề truyền thống tạo ra những sản phẩm có giá trị đặc thù hướng vào xuất khẩu. Phát huy các tiềm năng, lợi thế của địa phương, huy động kịp thời các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp ở nông thôn.

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ sở CNNT thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn huyện, xã đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ổn định, lâu dài, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế; Khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất CNNT nhằm nâng cao sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm.

Động viên, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ các dịch vụ khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp cho các doanh nghiệp, cơ sở CNNT theo quy hoạch phát triển công nghiệp của thành phố và xây dựng nông thôn mới.

Hàng năm, Trung tâm thực hiện tuyên truyền các chính sách khuyến khích, hỗ trợ của hoạt động khuyến công trên trang thông tin điện tử để các doanh nghiệp cập nhật nắm bắt kịp thời và trực tiếp tổ chức đưa các sản phẩm công nghiệp nông thôn đạt tiêu chuẩn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiểu biểu cấp thành phố tham gia hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc với mục đích để phô diễn tất cả những cái tinh túy nhất của thương hiệu đến người tham dự hội chợ, từ hình ảnh đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Quảng bá hình ảnh cũng như trao đổi thương mại gặp gỡ và học hỏi những điểm ưu việt của các tên tuổi lớn trong ngành, giới thiệu trực tiếp thông tin sản phẩm đến đông đảo khách hàng, đồng thời theo đó cũng nhận được phản hồi của khách hàng thông qua việc trao đổi…

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, dây chuyền công nghệ vào sản xuất cho doanh nghiệp. Việc đầu tư dây chuyền tự động – công nghệ cao đã thực sự đem lại hiệu quả thiết thực, chất lượng sản phẩm được nâng cao, tỉ lệ phế phẩm ít, tiết kiệm sức lao động cũng như chi phí nguyên nhiên vật liệu, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Từ hiệu quả thực tế sau khi triển khai đề án, hy vọng rằng, trong thời gian tới, các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa về nguồn vốn, xây dựng và chỉnh sử Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công địa phương chưa phù hợp với tình hình hiện nay để Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp xây dựng, triển khai thêm những đề án mới để hỗ trợ, khuyến khích các đơn vị sản xuất công nghiệp – công nghiệp nông thôn trong thành phố góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; ổn định an ninh chính trị và phát triển kinh tế xã hội địa phương./.

 

Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới trong sản xuất đúc kim loại

 

Triển lãm sản phẩm CNNTTB tại Thanh Hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *