hpe.gov.vn – địa điểm trực tuyến hỗ trợ công tác quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử thành phố Hải Phòng (hpe.gov.vn) được xây dựng với mục đích trở thành địa điểm trực tuyến duy nhất hỗ trợ công tác quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tại đây, các hoạt động thương mại điện tử và xúc tiến thương mại thường xuyên được cập nhật giúp người dùng có thể kết nối tới hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin phong phú về hồ sơ doanh nghiệp, hệ thống văn bản pháp luật, chính sách, các hoạt động của doanh nghiệp trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và thương mại điện tử.

Giao diện hoạt động của Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử thành phố Hải Phòng (hpe.gov.vn)

Đồng thời hoạt động của cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử thành phố tại địa chỉ hpe.gov.vn còn góp phần duy trì nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký, thông báo website thương mại điện tử với Bộ Công Thương. Đến nay, trên địa bàn thành phố đã có tổng 18 website đã đăng ký và 489 website thông báo với Bộ Công Thương theo quy định

Giao diện hoạt động của Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử thành phố Hải Phòng (hpe.gov.vn)

 Các chức năng chính của Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử thành phố Hải Phòng:

* Hỗ trợ công tác quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

* Cổng thông tin công bố, giới thiệu thông tin của tổ chức, cá nhân hoạt động thương mịa điện tử trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã thực hiện thủ tục thông báo và đăng ký cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, dịch vụ đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử với các cơ quan quản lý Nhà nước.

* Cổng tiếp nhận, phản ánh và công bố thông tin tổ chức, cá nhân vi phạm các hoạt động về thương mại điện tử trên địa bàn thành phố.

* Quảng bá, giới thiệu tổ chức kinh tế; doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

* Cổng thông tin, phổ biến, tuyên truyền thông tin về các hoạt động xúc tiến thương mại, triển lãm, hội chợ, quảng cáo thương mại, phát triển thương mại điện tử.

* Thống kê và phân tích số liệu tình hình hoạt động thương mại điện tử phục vụ xây dựng kế hoạch hoạt động thương mại điện tử hàng năm.

* Cung cấp hệ thống cơ sở dữ liệu doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng, doanh nghiệp nhập khẩu nước ngoài, doanh nghiệp xuất khẩu trong nước.

* Cung cấp hệ thống thông tin phong phú gồm: Hệ thống văn bản pháp luật, hiệp định thương mại; hệ thống kiến thức về thương mại điện tử; Hệ thống tin tức liên quan đến ngành Công thương.

Thông tin liên hệ của Cổng thông tin quản lý hoạt động thương mại điện tử thành phố Hải Phòng:

* Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn Phát triển công nghiệp, thuộc Sở Công Thương Hải Phòng

* Địa chỉ            : Số 9 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

* Điện thoại       : 0225 3739472

* Email             : info@hpe.gov.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *