Kiểm toán năng lượng tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ

Cảng Đình Vũ được thành lập theo mô hình công ty cổ phần với tên gọi là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ gọi tắt là Cảng Đình Vũ theo Quyết định số 990/QĐ-TGĐ ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Vốn điều lệ khi thành lập công ty là 100 tỷ, do các Cổ đông sáng lập gồm: Cảng Hải Phòng chiếm 51% cùng một số pháp nhân khác và cán bộ công nhân viên Cảng Hải phòng. Ngày 19 tháng 12 năm 2002 Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đánh dấu sự ra đời của Cảng Đình vũ. Ngày 14/01/2003, Cảng Đình Vũ chính thức đi vào hoạt động.

Được khởi công xây dựng từ bãi sú bãi vẹt từ đầu năm 2003 đến giữa năm 2005, Cảng Đình Vũ hoàn thành việc xây dựng giai đoạn 1 đưa cầu Cảng số 1 vào khai thác. Năm 2006, Cảng Đình Vũ quyết định chuyển hướng từ khai thác hàng rời sang khai thác hàng container.

Hiện nay Công ty đã đầu tư thiết bị xếp dỡ container chuyên dùng công nghệ hiện đại, áp dụng công nghệ tin học quản lý khai thác Cảng theo thời gian thực, cải tiến công nghệ xếp dỡ theo hướng hiện đại nhằm nâng cao năng lực xếp dỡ và chất lượng dịch vụ, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2015.

Với những thành quả đạt được trong sản xuất kinh doanh Công ty đã được tặng thưởng nhiều bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng, của Bộ giao thông vận tải.

Hình ảnh về sản xuất công ty

Triển khai thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Hải Phòng thực hiện kiểm toán năng lượng chi tiết tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ. Là một đơn vị tiêu thụ năng lượng trọng điểm, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ luôn ý thức được việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả như là một giải pháp quan trọng nhất của Công ty. Chính vì vậy, trong thời gian vừa qua, Công ty đã triển khai một loạt các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, có thể kể đến như:

– Các thiết bị sử dụng năng lượng chính như hệ thống cẩu đều đã được lắp đặt hệ thống biến tần giúp bảo vệ thiết bị và tiết kiệm năng lượng.

– Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng nội bộ: Ban hành chính sách năng lượng; thành lập ủy ban quản lý năng lượng; Xây dựng tiêu chuẩn sử dụng năng lượng; thành lập đội tuần tra, kiểm tra tiết kiệm năng lượng.

– Đào tạo tuyên truyền, phổ biến tiêu chuẩn sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đến cán bộ công nhân viên thông qua các khóa đào tạo đầu vào, đào tạo định kỳ, các poster hướng dẫn.

– Công ty luôn tạo điều kiện cho cán bộ vận hành được tham gia các khóa đào tạo trung hạn và ngắn hạn nhằm nâng cao tay nghề, tiếp thu các kiến thức mới và công nghệ, tiên tiến.

Tuy nhiên tiềm năng tiết kiệm năng lượng tại doanh nghiệp là rất lớn. Đội kiểm toán năng lượng của Trung tâm đã khảo sát, đo đạc và đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho Công ty như sau:

  • Xây dựng hệ thống quản lý năng lượng ISO 500001:2018
  • Thay thế bóng đèn chiếu sáng bảo vệ hiệu suất thấp bằng bóng đèn led hiệu suất cao.

Thông qua khảo sát, đánh giá hiện trạng hoạt động thực tế tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ, Đội kiểm toán năng lượng xác định lượng điện tiết kiệm là: 65.630  kWh/năm, 6.748 lít dầu /năm tương đương lượng tiền tiết kiệm là 266,6 triệu đồng/năm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *