Tham vấn công khai điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đường mía

Dự kiến, vào ngày 9/3/2022, Bộ Công Thương sẽ tổ chức phiên tham vấn công khai vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía (mã số vụ việc: AC02.AD13-AS01).

Trước đó, ngày 21/9/2021, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2171/QĐ-BCT điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía từ các nước là Lào, Camphuchia, Indonesia, Myamar, Malaysia.

Tham vấn công khai điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đường mía

Căn cứ Điều 70 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017, Cục Phòng vệ thương mại cho biết, để tạo điều kiện cho các bên liên quan trình bày thông tin và ý kiến, Cơ quan điều tra sẽ tổ chức buổi tham vấn công khai trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía vào 14h00-17h00 ngày 9/3/2022 (theo giờ Hà Nội) theo hình thức trực tuyến. Cơ quan điều tra sẽ gửi hướng dẫn truy cập cho các bên liên quan đã đăng ký trước thời hạn quy định.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, ngôn ngữ sử dụng trong buổi tham vấn là tiếng Việt. Các Bên liên quan có quyền dùng tiếng nói và chữ viết khác, tuy nhiên phải có phiên dịch từ ngôn ngữ đó sang tiếng Việt. Các thông tin, tài liệu không phải bằng tiếng Việt do các bên liên quan cung cấp phải được dịch ra tiếng Việt. Các bên liên quan phải đảm bảo tính trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung được dịch thuật.

Thời hạn gửi đăng ký tham gia trước 17h00 ngày 7/3/2022 (theo giờ Hà Nội); nội dung đăng ký trình bày tại phiên tham vấn (nếu có) trước 17h00 ngày 7/3/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *