Xúc tiến thương mại góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu

Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại (XTTM) đa dạng, phù hợp với nhu cầu và năng lực của doanh nghiệp (DN), các cơ quan XTTM đã đạt được những thành công nhất định trong việc giúp các DN tìm được đối tác xuất khẩu, phát triển thị trường, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu nhất là trong bối cảnh ảnh hưởng vô cùng khó khăn do dịch bệnh trong năm 2020 này.

Đổi mới xúc tiến thương mại trong bối cảnh dịch bệnh

Phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác XTTM các tỉnh phía Nam năm 2020 diễn ra tại tỉnh Cà Mau chiều nay, 3/12, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh: Từ đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng DN, làm gián đoạn thị trường xuất khẩu cũng như thị trường nguồn cung phục vụ cho sản xuất. Hoạt động XTTM truyền thống trong nước và quốc tế đều phải hủy hoặc hoãn lại. Trong bối cảnh đó, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục XTTM phối hợp cùng hệ thống XTTM tỉnh thành phố trong cả nước nhanh chóng và chủ động đổi mới hoạt động XTTM theo trên môi trường số để thay thế các hình thức XTTM truyền thống không thể thực hiện. Tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá thương hiệu sản phẩm, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương trên cả nước tổ chức hàng ngàn phiên kết nối cung – cầu hàng hóa với sự lồng ghép giữa chương trình XTTM Quốc gia, chương trình Khuyến công, chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, chương trình phát triển thương mại miền núi biên giới hải đảo… góp phần thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm, nông sản trên khắp cả nước.

Bên cạnh đó, với những kết quả kinh tế đáng ghi nhận trong 11 tháng của năm 2020 về tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, xuất siêu cũng đã khẳng định tầm quan trọng, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các Bộ ngành, cộng đồng DN. Và kết quả này có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan XTTM cả nước- ông Vũ Bá Phú – Cục trưởng Cục XTTM – Bộ Công Thương bày tỏ.

Kết quả cho thấy, tính đến hết tháng 11/2020 hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt mức xuất siêu kỷ lục 20,1 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 11 tháng/2020 đạt 489,1 tỷ USD, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 254,6 tỷ USD, tăng 5,3%; nhập khẩu đạt 234,5 tỷ USD, tăng 1,5%. Ước tính cả năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 527 tỷ USD, tăng 1,8% so với năm 2019.

Ngay từ đầu năm, khi đại dịch Covid-19 mới diễn ra tại Trung Quốc, chưa ảnh hưởng đến các thị trường khác, các hiệp hội, các tổ chức XTTM trong nước đã nhanh chóng triển khai các đề án XTTM tại các thị trường nước ngoài, đặc biệt các đề án thuộc Chương trình quốc gia về XTTM đã hỗ trợ các DN Việt Nam tham gia các hội chợ chuyên ngành hàng đầu thế giới tại nhiều khu vực thị trường. Tuy nhiên, từ tháng 3/2020, do ảnh hưởng của đại dịch, các hoạt động XTTM truyền thống như hội nghị, hội thảo, giao thương, hội chợ triển lãm… phải hủy hoặc hoãn thực hiện. Theo thống kê sơ bộ, hơn 70% hoạt động XTTM trong năm 2020 phải điều chỉnh kế hoạch hoặc hủy thực hiện.

Trong bối cảnh đó, Bộ Công Thương đã chỉ đạo Cục XTTM định hướng lại hoạt động XTTM trên cả nước, hướng dẫn các địa phương, hiệp hội rà soát và điều chỉnh kế hoạch triển khai hoạt động XTTM nhằm ứng phó diễn biến của thị trường và tình hình dịch bệnh.

Đặc biệt, tại các tỉnh thành phía Nam tính đến tháng 11/2020, các Trung tâm XTTM đã tổ chức hơn 400 chương trình XTTM (giảm hơn 50% so với năm 2019), các hoạt động XTTM chủ yếu tập trung vào kết nối DN với các nhà mua trong nước và với các đối tác nước ngoài bằng hình thức trực tuyến, một số hoạt động hội chợ triển lãm và phiên chợ.

Xúc tiến thương mại năng động, thích ứng với tình hình mới

Theo ông Lê Văn Sử – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động XTTM cần tạo điều kiện cho các DN địa phương có cơ hội được kết nối, mở rộng hợp tác với các đơn vị tổ chức phân phối trong và ngoài nước trong việc xây dựng và phát triển tốt thương hiệu hàng hóa của DN, nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập. Hỗ trợ các DN khu vực phía Nam phục hồi sản xuất, phát triển thị trường xuất khẩu thông qua việc kết nối hệ thống phân phối, siêu thị, bán lẻ và hệ thống tham tán Việt Nam tại nước ngoài. Từ đó giúp quảng bá, giới thiệu tiềm năng đầu tư, thương mại, du lịch của các tỉnh thành phía Nam. Công tác cung cấp thông tin thương mại triển khai chủ yếu bằng các hoạt động cung cấp thông tin trên website, phát hành bản tin trên trang thông tin điện tử và phát hành ấn phẩm bản tin thương mại, các hoạt động hỗ trợ DN ứng dụng thương mại điện tử.

Thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động XTTM trong năm 2021, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, hiệp hội xây dựng và triển khai các đề án XTTM mang tính tập trung theo ngành hàng, khu vực như tổ chức các hội nghị kết nối cung cầu theo vùng kinh tế trong đó huy động các địa phương trong vùng. Phối hợp xây dựng và triển khai chương trình quảng bá có trọng tâm, trọng điểm sản phẩm có thế mạnh của vùng nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho XTTM và tránh tổ chức các hoạt động XTTM manh mún, trùng lắp giữa các địa phương.

Thích ứng trong bối cảnh kinh doanh mới, Cục XTTM đã và sẽ sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (facebook, viber, zalo…) để tạo sự kết nối thường xuyên, nhanh chóng giữa hệ thống cơ quan thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, hiệp hội ngành hàng, tổ chức XTTM trong nước, DN cung ứng, xuất khẩu, các nhà cung cấp dịch vụ thương mại, xuất khấu…

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nhấn mạnh: Dù gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2020 song hoạt động XTTM đã nhanh chóng thích ứng nhanh với tình hình kinh doanh mới. Kết quả tăng trưởng xuất khẩu, thặng dư thương mại của năm 2020 đã chứng minh cho sự năng động, sáng tạo trong hoạt động XTTM và sự nỗ lực của cộng đồng DN. Chúng ta đã cố gắng và cần cố gắng nhiều hơn nữa, đây cũng là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh kinh doanh mới, hoạt động XTTM cần có sự phối kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các tỉnh thành, giữa Trung ương với địa phương, giữa DN với các hiệp hội ngành hàng nhằm phát huy cao nhất hiệu quả hoạt động kết nối cung cầu. Bộ Công Thương cũng sẽ phối hợp với Bộ Nội vụ, báo cáo với Chính phủ về mô hình tổ chức các Trung tâm XTTM ở các địa phương có sự thống nhất tên gọi một cách tương đối phù hợp với thực tế địa phương để các tổ chức XTTM phát huy hết tiềm lực, thế mạnh thực hiện hiệu quả nhất các hoạt động XTTM.

8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *