Hiệp định khung về kinh tế số trong ASEAN: Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong khu vực

Đại dịch COVID-19 đã thúc đẩy việc áp dụng chuyển đổi số trên toàn cầu, góp phần duy trì hoạt động cho các doanh nghiệp và mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng tại khu vực ASEAN nói riêng và trên thế giới nói chung.

Để đẩy nhanh tốc độ chuyển đổi số một cách toàn diện, vào tháng 10 năm 2021, Lộ trình Chuyển đổi số Bandar Seri Begawan (BSBR) của ASEAN đã được thông qua tại Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 20. Theo đó, thiết lập nền tảng cho hội nhập số khu vực thông qua tiến hành xây dựng Hiệp định khung ASEAN về Kinh tế số (DEFA) vào năm 2025 là một trong những mục tiêu chính của BSBR.

Theo báo cáo của e-Conomy SEA năm 2022, ASEAN đang là khu vực có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử và kinh tế số cao nhất hiện nay. Trong năm 2022, thị trường thương mại điện tử của ASEAN đạt 200 tỷ đô la Mỹ với tỉ lệ tăng trưởng kép đạt mức 21% và ước tính sẽ đạt 330 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Ngoài ra, theo nghiên cứu của Tập đoàn tư vấn BCG (Boston Consultant Group), với mức độ tăng trưởng như hiện nay, giá trị thị trường thương mại điện tử khu vực sẽ đạt mốc 1 nghìn tỷ USD trong vào năm 2030. Tuy nhiên, con số này có thể lên tới 2 nghìn tỷ đô la Mỹ trong năm 2030, với việc thực thi DEFA trong giai đoạn tới, con số có thể lên tới 2 nghìn tỷ USD vào năm 2030. Dự kiến, DEFA sẽ hướng tới việc xây dựng một không gian, môi trường an toàn, lành mạnh cho kinh tế số phát triển, đồng thời thắt chặt vấn đề bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, v.v. DEFA được kỳ vọng sẽ là cơ sở để thiết lập nền tảng vững chắc, toàn diện đưa ASEAN trở thành khu vực có nền kinh tế số phát triển hàng đầu trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *